Annual Art Exhibition 2009

Awards Winners (Student Category)

 

Artist Name
Abhishek Kaushik
Gagandeep Singh
Neha Sharma
Parvesh Kumar
Jagjit Singh

Awards Winners ( Professional Category)

 

 

Artist Name
Sarvjit Singh
Divya Bansal
Jaspal Singh
Top